Länets mest förorenade områden kartlagda

Länsstyrelsen i Östergötland har kartlagt länets områden med störst miljörisker och rangordnat de 27 mest riskfyllda. För att fortsätta det pågående arbetet med sanering av förorenade områden i länet söker länsstyrelsen nu drygt sex miljoner kronor från Naturvårdsverket.

30 oktober 2009 03:00
I Östergötland finns 62 så kallade riskklass-1-områden, som innebär mycket stor risk för miljön och människors hälsa. Länsstyrelsen har rangordnat de 27 mest allvarligt förorenade områdena och ansöker nu om drygt sex miljoner kronor från Naturvårdsverket.

 

En bra bit på väg
Pengarna ska användas till att fortsätta arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden i länet.

 

- Arbetet med att kartlägga och undersöka områden har kommit en bra bit på väg och nu fortsätter vi med mer konkreta åtgärder för att sanera, säger Susanne Karlsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen. Men mycket jobb återstår, så mer anslag från Naturvårdsverket skulle verkligen komma miljön till nytta.

 

Under det senaste året har flera områden åtgärdats med hjälp av statliga medel, bland annat Rimforsa trä, Träförädlingen i Mjölby samt Hjulsbro tråddrageri och spikfabrik.

 

Förhoppningsvis kommer också saneringen i Valdemarsviken och Gusums bruk starta under nästa år. Enligt det regionala miljömålet giftfri miljö ska 20 procent av riskklass-1-objekten vara sanerade till år 2010.

 

- Det är ett mycket ambitiöst miljömål, säger miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson. För att uppnå det krävs hårt arbete och att både företag och kommuner ändrar sina prioriteringar och öppnar plånböckerna.

 

Enligt Naturvårdsverkets lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet under förra året är den genomsnittliga kostnaden för att sanera ett objekt cirka 40 miljoner kronor.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!