Hånad - när han anmälde boende

Marcus Enblom uppmärksammade missförhållanden på ett kommunalt boende i Norrköping och bestämde sig för att göra en Lex Maria-anmälan. Efteråt kände han att ledningen bortförklarade händelsen och inte trodde på hans berättelse.
- Det var som om de kände sig kränkta. Att anmäla handlar inte om att sätta dit någon, det handlar om att förbättra vården, säger Marcus.

14 juli 2009 03:00
Det var under en introduktionskurs till ett sommarvikariat som Marcus reagerade över hur en anställd vid äldreboendet behandlade en äldre kvinna som bor på hemmet.

 

- Han var hårdhänt när han skulle byta blöja på kvinnan. När kvinnan försökte försvara sig bad han mig att hålla i hennes händer, samtidigt som han tryckte ner hennes ben. När jag säger ifrån, frågar han mig om jag är dum, berättar Marcus.

 

Slutade direkt
Marcus blev så upprörd över händelsen att han valde att avsluta sin introduktion och att inte fortsätta arbeta vid äldreboendet.

 

Dagen efter gick Marcus och talade med cheferna för verksamheten.

 

- I stället för att lyssna på vad jag hade att säga tyckte de att det var jag som betett mig oansvarigt när jag lämnade avdelningen.

 

- De sa att det drabbade de äldre, men hur kan det drabba de äldre? Jag ska ju inte räknas som en resurs när jag går introduktion, säger han och ser fundersam ut.

 

"Höna av en fjäder"
En vikarierande enhetschef för äldreboendet bekräftar det Marcus berättat.

 

- Han har gjort en höna av en fjäder. Hur ska vi kunna tro på en människa som bara springer hem ifrån jobbet så fort det händer något. Den här mannen verkar ju lite konstig, säger hon.

 

Bortförklarades
Marcus berättar också att cheferna bortförklarade den anställdes beteende med att alla kunde ha en dålig dag.

 

Marcus som är utbildad undersköterska och har arbetat inom vården i sju år säger att han aldrig varit med om något liknande.

 

- Varför ska det finnas en lag om anmälningsskyldighet om det går att bortförklara missförhållanden med "dåliga dagar", säger han.

 

I höst ska Marcus fortsätta sin utbildning till arbetsterapeut vid Linköpings universitet. Han säger att om han ska kunna ta sitt arbete på allvar kan han inte passivt stå och titta på när han ser brister inom vården.

 

- Jag kan välja att bära skygglappar och gå hem med en klump i magen. Men den äldre kvinnan som blev illa behandlad, hon bor där. Jag måste ta mitt ansvar och rapportera för brukarens skull, säger han.

 

Skyldig att anmäla
Enligt socialtjänstlagen är anställda inom äldre- och handikappomsorgen skyldiga att göra en Lex Sarah-anmälan om de uppmärksammar missförhållanden inom vården. Anmälan görs då till socialnämnden eller till dem som är ansvariga för verksamheten.

 

Utredning väntar
Marcus skickade sin anmälan till Länsstyrelsen i Östergötland som sedan begärde en utredning från Vård- och omsorgskontoret i Norrköping.

 

- Vi anser inte att det finns någon sans i vad den här mannen säger. Än är ingen utredning gjord, men vi kommer att göra en snart, säger Lars Carlsson, chef för Vård- och omsorgskontoret.

 

Liselotte Sanderdahl som är verksamhetschef för äldreboendet berättar hur utredningen kommer att gå till.

 

- Jag kommer att träffa båda parter och lyssna på vad de har att säga. Sedan pratar jag med övriga personal. Efter det gör jag en bedömning. Den skickar vi sedan till länsstyrelsen, säger hon.

 

"Dömt ut mig"
Marcus säger att han inte har så höga förväntningar på utredningen.

 

- Jag gjorde en anmälan för att jag ville att den skulle leda till förbättringar. Men de verkar redan ha dömt ut mig för att jag valde att lämna arbetsplatsen. Om det är så här lätt att bortförklara en Lex Sarah-anmälan så förstår jag att folk drar sig för att anmäla, säger Marcus.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!