Förgiftad mark kan få statliga pengar

Valdemarsviks kommun hoppas på statliga pengar för att kunna riva och sanera det förfallna och förgiftade bruksområdet i Gusum.

 

Det gamla bruket gick i konkurs 1988, och områdets fortsatta historia har varit enbart dyster.

 

- Vi vet ännu inte hur mycket av marken som behöver åtgärdas, säger Annette Källman i Miljöprojekt Gusum.

 

24 november 2008 03:00
Gusums Bruks huvudägare Lennart Torstensson samt dess ekonomichef dömdes i början av 90-talet till mångåriga fängelsestraff för ekonomiska brott, där bokföringen systematiskt manipulerats för att dölja förehavandena.

 

En liten del av brukets forna verksamhet (viratillverkningen) lever idag kvar inom ramen för tyska Voith, på andra sidan ån. Det gamla fabriksområdet bytte ägare några gånger under 90-talet, men ingen hade någon lycka med sig.

 

Mc-gänget Bandidos
Enligt ett reportage i lördagens Corren, där brukets senare sorgliga historia tecknas, företräddes siste ägaren av en person från mc-gänget Bandidos, som idag sitter inlåst.

 

Det där är dock inget, som Annette Källman säger sig veta något om. Hon är sedan mars i år anställd av Valdemarsviks kommun som projektledare för Miljöprojekt Gusum. Dessförinnan hade hon under en del år kontakt med den här frågan genom sin tjänst på länsstyrelsen.

 

Svårt få kontakt
- Vi riktade oss alltid till de formella fastighetsägarna med våra krav, säger hon. Det var svårt att få kontakt med dem, och ingenting hände. Men att reda ut konstellationerna bakom ingick ju inte riktigt i våra uppgifter.

 

Efter ett antal turer gick det sista bolaget, som ägde gamla bruksområdet, i konkurs i början av förra året. Konkursbo har det sedan dess också förblivit, och förestås av konkursförvaltaren Hans Elliot.

 

Först i det här läget blev det möjligt att börja agera. Kommunen har fått 5,5 statliga miljoner för att utreda, vad som behöver göras. Där ingår dock även annat än bruksområdet.

 

Helt klart är marken förgiftad av framför allt koppar, zink, tenn och olja, men även mindre mängder bly och kadmium. Omfattningen är dock inte klarlagd.

 

Blir avvägning
- Man vet, att i varje fall en del mark behöver åtgärdas. Men det blir en avvägning mellan vad som behöver göras, vad som är tekniskt möjligt att utföra och hur stora pengar det finns, säger Annette Källman.

 

Vad beträffar de gamla bruksbyggnaderna är den allmänna bedömningen, att förfallet har gått för långt. De måste med stor säkerhet rivas.

 

- Man ser hur det blivit värre vinter för vinter. Om inget görs finns risken, att byggnader rasar ut i ån. I så fall kommer det att bli mycket dyrt och besvärligt.

 

Utredningarna ska vara klara i januari. Där ska risker bedömas och åtgärder föreslås, med angivande av kostnaderna. Sedan kommer man att söka statlig finansiering.

 

Ska bli park
Ambitionen är att arbeten ska komma igång under nästa år, och att rivningarna ska kunna genomföras under 2010.

 

- Tanken är, att här sedan ska bli ett parkområde för allmänheten. Något nytt industriområde ska det inte bli, säger Annette Källman.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Nordström