Psykavdelning stängs för gott

Till sommaren kommer psykosenhetens slutenvårdsavdelning, avdelning 27, att stängas.

 

- Vi provade att ha det så här förra sommaren och det fungerade inte alls, säger Karin Johansson, mentalskötare och arbetsplatsombud för kommunal på avdelning 27.

27 maj 2008 03:00
Sista veckan i juni stänger avdelning 27 för semester. Men det är en stängning som är för gott, den kommer nämligen inte att öppna igen.

 

Resurserna ska omfördelas för att en ny akutavdelning på psykenheten ska kunna öppna. Men personalen på avdelning 27 har reagerat kraftigt mot beslutet. De ser flera risker med att avdelningen ska stänga.

 

Överbelastning
1996 öppnades avdelning 27 på Skarptorp. Från början var det 16 platser som sedan reducerades till dagens åtta. Nu kommer istället patienterna att hänvisas till befintliga vårdplatser på Vrinnevisjukhuset. Avdelningar som redan i dag är överbelastade.

 

Ingen trygghet
- Patienter kan komma att skrivas ut för tidigt för att ge plats åt en patient som är sämre, säger Karin Johansson.

 

Avdelning 27 är en slutenvårdsavdelning främst med inriktning på en
psykosgrupp: patienter med schizofreni. De behöver kontinuitet vad gäll-
er personal och omgivning.

 

När avdelning 27 har stängt kommer patienterna att utifrån det bostadsområde de tillhör placeras på olika avdelningar.

 

- Det är som att placera olika medicinska åkommor på samma avdelning för att de bor i samma område. Man kan väl inte placera ett benbrott på en medicinavdelning, men det är så det kommer att gå till inom psykiatrin, säger Karin Johansson och betonar att det istället borde vara placering utifrån behov.

 

Chockartat
Nu kommer patienter med olika psykiska sjukdomar att blandas på samma avdelning.

 

- Det fungerade inte alls, det märkte vi tydligt förra sommaren när vi hade semesterstängt och våra patienter lades in på de andra avdelningarna. Därför kom det här nedläggningsbeslutet som en chock, berättar Karin Johansson.

 

Patienter med schizofreni behöver också vård på ett särskilt sätt. De behöver så kallad låg-stimuli vilket innebär så lite nya intryck som möjligt. På de vanliga vårdavdelningarna på psykiatrienheten kommer det inte att vara möjligt att hålla en sådan omgivning.

 

En nedrustning
- Det här är ett svek mot patienterna och ohållbart i längden, menar Karin Johansson och är rädd att det kan bli fler dramatiska incidenter ute i samhället när patienter inte får den vård de behöver i tid.

 

Nedläggningen av avdelningen är en nedrustning som i slutänden inte bara riskerar att drabba patienterna utan hela samhället.

 

- Det finns en bra liknelse över hur psykvården i Norrköping fungerar idag. Om en bil behöver fyra hjul för att köra så har vi tre som ständigt byter plats, säger Karin Johansson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!