"För mycket flum - för lite konkret"

Har Norrköping en "flumskola"?

 

Det menar i alla fall den politiska alliansen (m, kd, c, fp) som igår gick till hård attack mot den styrande koalitionens skolprogram.

 

- Vi försökte diskutera oss samman om ett gemensamt utbildningsprogram för åren 2008 till 2011, men det gick inte, för vi fick för lite gehör för våra synpunkter, menar oppositionsrådet Mathias Sundin (fp).

 

19 april 2008 03:00
Och vilka synpunkter har ni kommit fram till?

 

- Största problemet är att vi upplever att koalitionens skolpolitik innehåller för mycket flum och för lite konkreta förslag och garantier för för bättringar. Något som vi trycker på i vårt förslag, där den röda tråden är att "alla är värda en andra chans, men framförallt en första."

 

- Vi anser man hittills har skjutit problemen framför sig: det barnen inte lärt sig i lågstadiet, ska man fixa i mellanstadiet och högstadiet. Och det man inte klarar av där ska man lösa det på gymnasiet istället. Och går det inte där är det vuxenutbildningen som ska ta vid.

 

Skolkproblem
- Vi tycker istället att man måste göra rätt från början och bryta den utveckling som varit. I Norrköping präglas tyvärr skolorna av låga kunskapsresultat och en hel del ordningsproblem på många skolor.

 

- En av åtgärderna är att vi vill skriva in skolket vi terminsbetyget. För skolk bidrar både till ordningsproblemen och låga kunskapsresultaten. Eleverna ränner i korridorerna istället för att sitta inne på lektionerna och lära sig någonting.

 

Större press
- Det här har man provat i Stockholm och då minskade skolket med 25 procent. Det beror nog på att det dels är förebyggande, man tänker sig för en extra gång om man vet att skolket står i betyget, dels ger det en större press på skolan, eleverna och föräldrarna att ta tag i problemet innan det blivit för stort.

 

Jirina Klevstigh (m) framhöll en punkt i programmet:

 

- Det är min hjärtefråga, forskningsbaserade metoder att motarbeta mobbning och oro i klassen. Skolk beror ofta på att eleven inte trivs i skolan, är mobbad. Andra kommuner har fått bra resultat av forskning och därför tycker jag att även vi i Norrköping bör satsa på detta.

 

Miriam Ericsson (kd) fyller på:

 

- Kunskap är inget man börjar lära sig i skolan, utan det är något som redan barn söker. Därför är förskolan väldigt viktig, där grunden läggs för barnens fortsatta lärande. Vi vill därför att förskolan ska utveckla sitt pedagogiska innehåll mer, fixera på barnens lärprocesser. Och att vara uppmärksam på barnens lärande, ger också möjlighet att tidigt upptäcka barn som behöver extra stöd, som läs- och skrivsvårigheter.

 

- Jag håller med om detta, säger Hossam Soliman (c), och anser att vi måste bli bättre på att upptäcka kunskapsbrister hos eleverna, speciellt i lågstadiet. En del går idag igenom systemet utan att man upptäcker att de har brister och när man väl upptäcker det har man så kort tid på sig, att man inte hinner reparera problemet.

 

Får socialbidrag
Och Päivi Johansson (m) pekar på ett annat problem:

 

- Jag sitter i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och där ser jag konsekvenserna av skolavbrotten för en del elever, nämligen att unga vuxna går in i ett socialbidragstagande. Och framförallt då de som hoppat av gymnasieskolan och inte fått något jobb.

 

- Vi måste styra om vuxenutbildningen så att den blir mer yrkesinriktad. Dagens gymnasieskola ger ju inte de möjligheterna idag, men här är det på väg en reform åt mer praktisk utbildning framöver. Men tills dess måste vi själva jobba med vuxenutbildningen och styra den åt rätt håll.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström