"Sverige faller samman"

- Om 100 eller 200 år, finns inte nationalstaten Sverige längre. Då har den sönderfallit helt och hållet.

 

Det sa TV-professorn Dick Harrison i ett uppseendeväckande anförande i på Arbetets museum i Norrköping igår när den internationella migrationsdagen firades.

 

Ett firande där också Alexandra Pascalidou bidrog med att berätta om sin egen brokiga bakgrund.

19 december 2007 03:00
Annars var det mycket tal om asylärenden, långa handläggningstider, avslag eller uppehållstillstånd, arbetskraftsinvandring och många rubriker som kändes igen.

 

Men historieprofessorn fick den stora publiken att hoppa till, när han menade att Sverige som det ser ut idag, kommer att sönderfalla som regelrätt nationalstat :

 

- Vi har haft en historia i Sverige som i många hundratals år varit väldigt öppen för både utvandring och invandring, där såna här folkrörelser har tillhört det normala. Men där vi fick en kil in i vårt medvetande någon gång under första hälften av 1900-talet.

 

- Det har varit procentuellt ännu större invandringar i Sverige förr i tiden, men det vi ser idag i Sverige under 1900-talet är att förr kom invandringen antingen från Holland under en period, från Tyskland under en period på 1200-talet och från Finland med den stora arbetskraftsinvandringen.

 

- Skillnaden idag är att invandrarna inte lägre kommer från ett och samma land under en viss period. Utan idag kommer det invandrare som kommer från en stor mängd olika länder och det påverkar oss på ett annat sätt.

 

- Dagens situation är svårare att hantera. Du måste kunna förstå en situation för att kunna hantera den rationellt, exempelvis när det kom en mängd tyskar hit på 1200-talet för att lära oss bygga borgar och annat.

 

- När det idag kommer stora flyktingströmmar från olika håll, har vi ingenting att relatera till och då blir det svårare.

 

- Mitt tips är faktiskt att den svenska nationalstaten står inför ett sönderfall inom de närmaste 100 eller högst 200 åren. Det är inte alla som tycker om att höra det, men inga stater och riken har någonsin överlevt på sikt. Vissa organisationer har överlevt, som katolska kyrkan, men de flesta trillar omkull efter 100 eller 200 år.

 

- Och jag tror att den svenska nationalstaten går samma öde till mötes inom ett antal år framåt och då är förstås frågan vad som kommer att hända då, men troligen kommer vi att få olika grupper, yrkesgrupper som kommer att dominera i sina egna kooperationer.

 

Tänkvärda framtidsvisioner av Dick Harrison, som sedan följdes av likaledes TV-kända Alexandra Pascalidou, som under en halvtimme berättade sitt livs historia, om att flytta från land till land, att känna utanförskap i Sverige och samtidigt kallas för "svenskan", när hon för en period flyttade tillbaka till sitt hemland Grekland...

 

Även Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson höll ett intressant föredrag, där han betonade att handläggningstiderna för asylärenden måste kortas och hans målsättning är att inget normalsvårt ärende i framtiden ska ta mer än tre månader.

 

- Regeringens mål på -högst sex månaders handläggningstid måste nog också bli aktuellt i vissa svårare fall, tillade han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!