Anläggning byggs ut för 100 miljoner

Linde och Lantmännen Agroetanol bygger ut sin gemensamma anläggning Norlic på Händelö, en investering på 100 miljoner kronor.

Linde (tidigare AGA) och Lantmännen Agroetanol har tagit beslut om att bygga ut sin gemensamma koldioxidanläggning Norlic i Norrköping, där restprodukten koldioxid från produktion av hållbar etanol renas och tas tillvara. 

Utbyggnaden kommer att öka produktionseffektiviteten och ge upphov till en ökad lagringskapacitet.

Investeringen uppgår till närmare 100 miljoner svenska kronor och kommer att öka kapaciteten med 100 ton koldioxid per dag.

– I och med utbyggnaden av Norlic kan vi möta en ökande efterfrågan på koldioxid från pappers- och massaindustrin, liksom från livsmedelsindustrin. Det är mycket positivt efter flera års underskott, säger Jan Ellringmann, vd för Linde Region Europe North.

Anläggningen, som invigdes 2014, renar och tar tillvara på den koldioxid som bildas i samband med produktionen av hållbar etanol i Lantmännen Agroetanols anläggning på Händelö i Norrköping.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Linde. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar produktion av biodrivmedel i och med att koldioxiden tas tillvara och återanvänds. Genom denna investering ökar produktionseffektiviteten ytterligare, säger Lars-Gunnar Edh, vd för Lantmännen Agroetanol.

I samband med utbyggnaden flyttas shippingterminalen i Södertälje till Norlic i Norrköping, vilket förbättrar effektiviteten och ökar lagringsmöjligheterna.

Norlic är en koldioxidanläggning och ett samägt bolag mellan Linde (90,1 %) och Lantmännen Agroetanol (9,9 %).

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa