Det var den 11 april som den allvarliga händelsen, som benämns som en arbetsolycka alternativt allvarligt tillbud, ägde rum på Gustaf Adolfsskolan i centrala Norrköping. ”Vuxna anhöriga” till en elev på skolan kom då till fritidshemmet.

– Personalen höll på att avsluta dagen för att strax stänga verksamheten, skriver skolans rektor Åsa Amrén i en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Varför de anhöriga reagerade som de gjorde framgår inte av anmälan men de blev i alla fall hotfulla mot personalen.

– De uppträdde hotfullt både verbalt och fysiskt, enligt rektorn.

Hon vill dock inte säga varför de anhöriga, som inte var föräldrarna till barnet, blev arga eller i vilket skick de var när de dök upp på skolan och ville hämta ett av barnen.

– Det utreder inte jag. Mitt uppdrag är att avvisa personer som inte har på skolans område att göra. Skolan är ingen allmän plats, säger Åsa Amrén och framhåller att det viktiga är att barnen på skolan har en säker arbetsmiljö.

Är det vanligt med hotfulla situationer på skolan?

– Vi är en centralt belägen skola och det händer en del saker. Vi har rutiner för det, säger Åsa Amrén.

Fritidshemspersonalen lyckades till slut avvisa de hotfulla personerna från lokalen. Och barnet de ville hämta stannade kvar på fritidshemmet.