Alternativt förslag till nybygge

Det finns alternativ till fyrkantiga lådor menar Arkitekturupproret som presenterar ett eget förslag till kontorshus vid Kungsgatan.

15 april 2019 15:00

Castellum vill riva parkeringshuset från 1984 på Kungsgatan och ersätta det med ett modernistiskt kontorshus med mycket glas, parkering i källaren och enligt visionsskissen ett 13 våningar högt hörn mot Norr tull.

"Förslaget, ritat av ÅWL Arkitekter för byggherren Castellum, väckte inte direkt positiva reaktioner så vi fick idén att ta fram ett alternativ", skriver föreningen Arkitekturupproret på sin hemsida.

I samband med årsstämman i Norrköping den 30 mars presenterade Arkitekturupproret sitt alternativa förslag för kvarteret Bägaren, ritat av Mikael Grahn från Stadsliv AB, efter en idéskiss av Jacob Nordangård.

Arkitekturupprorets förslag är tänkt att återknyta dels till den pampiga stenbyggnad som stod på samma plats när Kungsgatan var den stora handelsgatan på norr, och Brücks textilfabrik från 1895. Färgen är tänkt att vara Norrköpingsgul.

Arkitekturupproret beskriver sig som en "politiskt obunden folkrörelse som kämpar för vackrare och trivsammare städer och boendemiljöer."

Det som började med en grupp på Facebook 2014 blev 2016 den ideella föreningen Arkitekturupproret.

– Tittar man på detaljerna i vårt förslag så är det betydligt mer uttrycksfullt. Vi vill stimulera en debatt om vår miljö, vad vi kan göra, säger Jacob Nordangård, Norrköping, ledamot i styrelsen för Arkitekturupproret.

Nordangård menar att man inte bara ska gnälla på det som byggs nu, utan även visa på vad man kan göra i stället, och inleda dialog med de som bygger.

Han har själv undervisat i stadsplanering, satt tidigare i stadsplaneringsnämnden i Norrköping, och har skrivit en magisteruppsats om Kungsgatan, om husen som gick förlorade när gatan breddades.

Arkitekturupproret har varit i kontakt med Castellum och visat sitt förslag.

– Kruxet är att de har ritat det på mark som inte är vår, bland annat. Det förslaget som är kan vi inte bygga, säger Cecilia S Aldén, affärsområdeschef vid Castellum.

– Det är alltid roligt att det skapas debatt och det är klart att vi tar till oss och tittar på förslaget de presenterar. Sedan har vi en verklighet att förhålla oss till, detaljplaner och markupplåtelse. Men det är roligt att de har ett sådant engagemang.

Hon beskriver Castellums förslag som futuristiskt, häftigt och modernt, men även det andra förslaget som "jättevackert".

– Jag vet inte om det kommer att påverka slutprodukten, men det påverkar så tillvida att man ändå stannar upp, reflekterar och funderar, att man inte bara kör på, säger Cecilia S Aldén.

Castellum avvaktar detaljplaneärendet, vad kommunen kommer fram till, vad Castellum får bygga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren