Allemansrätten på arabiska

I syfte att inspirera ungdomar och familjer som inte bott så länge i Sverige släpps nu filmer om allemansrätten på arabiska, persiska och dari.

25 april 2019 16:00

Filmerna är framtagna av Naturskyddsföreningen och deltagare i föreningens verksamhet ”Schysst”. Under flera år har man arbetat med olika aktiviteter för att sprida kunskap om vad man kan och får göra i naturen. Från början var Schysst ett projekt för att nå ungdomar, men har vuxit ut till att också omfatta familjeverksamhet. Och extra viktigt är det att lära ut de rättigheter, men också skyldigheter, som allemansrätten för med sig.

– Det känns väldigt roligt att vi fått möjlighet att göra de här filmerna. De har en viktig funktion att fylla för att inspirera fler att komma ut i naturen och känna vilken frihet och vilket ansvar som allemansrätten ger oss, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Läs mer: Här är en länk till en av filmerna.

Filmerna har gjorts med stöd från Naturvårdsverket och vänder sig till unga i åldrarna 13-20 år samt till familjer som är relativt nya i Sverige. Produktionen är gjord tillsammans av och med ungdomar som deltar i Naturskyddsföreningens Schysstverksamhet. De flesta ungdomar som syns i filmerna kommer från Eskilstuna.

– I Schysstverksamheten har vi under flera år märkt vilket stort engagemang det finns hos såväl ungdomar, som vuxna och barn. De vill dela med sig och sprida sin kunskap om vad man får och inte får göra när man är ute i naturen. Det finns en hel del tryckt material om allemansrätten, även på olika språk, men det har saknats lättillgängligt och inspirerande filmmaterial på andra språk än svenska, berättar Dena Gevarez, chef för Schysst.

Filmerna är dels producerade under en vandring på en av etapperna i Ostkustleden, utanför Oskarshamn, när ungdomarna besökte Naturskyddsföreningen i Döderhult, dels i Eskilstunas närområden och reservaten Årbyskogen och Vilsta. Den arabiska familjefilmen, liksom den arabiska ungdomsfilmen, utgår från två olika dialekter av det arabiska språket, syriskt och irakisk dialekt. Valet av blev naturligt eftersom majoriteten av dem som deltar i filmerna talar dessa dialekter.

I den andra ungdomsfilmen blandas persiska och dari. Språken är relativt lika varandra och att använda båda i en och samma film, blev en naturlig lösning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson