Äldre fick mat från soppåsen

En äldre på ett boende i Norrköping fick gröt som legat i kompostpåsen. Och en annan höll på att få lunchen direkt från soppåsen. Nu anmäler kommunen händelserna.

27 juni 2017 19:00

– En medarbetare säger sig ha sett när omvårdnadspersonal vid frukost tog upp gröt som lagts i kompostpåse och serverade till brukare 1, skriver kommunen i sin anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Detta ska ha inträffat den 3 januari i år. Medarbetaren som slagit larm påstår att kollegan "öst gröt med sked ur kompostpåsen".

Några timmar senare samma dag gjordes samma sak, enligt anmälan.

– Vid servering av lunch såg samma medarbetare att samma omvårdnadspersonal plockade upp mat ur kompostpåse för att servera brukare 2. Men denna mat serverades aldrig, skriver kommunen i anmälan.

I det senare fallet handlar det om en kvinna som brukar äta lunch i sin lägenhet. Den aktuella dagen glömde personalen bort kvinnan som själv fick påminna om att hon var hungrig. Hon larmade flera gånger. När hon fick tag i personalen så hade de hunnit slänga lunchen i komposten.

– Medarbetaren plockade då upp mat ur kompostpåsen och tänkte servera brukaren men brukaren tackade nej, enligt anmälan.

Den äldre kvinnan, som inte visste att maten hade legat i sopporna, serverades istället kräm, mjölk och smörgås.

Den utpekade personen förnekar att hen ska ha tagit upp mat från soppåsen. Vid båda fallen står ord mot ord.

De ansvariga på boendet har uppgett att det denna dag var "kort om personal" och att enhetschefen hade semester. Enligt dem är det första gången något liknande missförhållande har anmälts på boendet.

Medarbetaren som, enligt anmälan utförde handlingen, har efter detta varit på samtal med områdeschefen och enhetschefen har haft uppföljande samtal en gång i månaden.

De berörda äldre personerna har inte informerats om de anmälda missförhållandena. Anledning: Det har inte gått att bevisa att den första fick gröt från soppåsen samt att den andra inte fick någon lunch.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Perk