Åklagarna anklagas för jäv

Nya uppgifter gör gällande att inte bara domaren var jävig i Högskolprovsmålet, nu kräver en av de så kallade huvudmännen att också de båda åklagarna byts ut.

12 augusti 2019 11:24

Det var den 18 juni som Norrköping Tingsrätts dom undanröjdes av Göta hovrätt. Detta efter att domaren i målet, lagmannen Lars-Gunnar Lundh diskuterat målet på ett sådant sätt att det inte gick att utesluta att han innan målet avgjorts hade tagit ställning.

Läs mer:Rättegången måste tas om pga domarjäv

Den nu 27-årige brodern, en av tre utpekade huvudmän i HP-hjälpen, ligan som genom betalning och fusk vid provtillfällena hjälpte studenter att få höga resultat på Högskoleproven har nu anmält misstänkt åklagarjäv till Ekobrottsmyndigheten.

En av orsakerna till att det dröjt så pass länge är att 27-åringen och hans advokat Edward Lundqvist inte fått tagit del av det materiel de begärt ut ur ”slasken” (överskottsmaterial).

Visserligen fick man ut en slask efter första begäran, men ifrågasatte då om det verkligen var hela, vilket åklagaren insisterade på. Men efter jämförelser med olika uppgifter i olika förhör, ansåg försvaret att det inte kunde vara hela ”slasken”, utan att det måste finnas mer - en digital ”slask”.

Efter beslut fick försvaret tillgång till den, men drog slutsatsen att det ändå inte kunde vara allt material som polis, tekniker utredare och åklagare haft tillgång till. Efter att det påpekats fick försvaret tillgång till ytterligare digitalt material - kallat ”Superslasken”.

– Det är riktigt att vi gör gällande att vi anser att de båda åklagarna i målet varit jäviga, där en av anledningarna är det stora material som vi inte fått tillgång till men som polis, utredare, åklagare och tekniker haft tillgång till. Men det handlar också om uttalande som gjorts i media, säger 27-åringens advokat Edward Lundqvist.

På frågan om det finns fler huvudmän, svarar åklagare Anna Lander att man under utredningens gång varit öppna och funderat på om det finns fler inblandade, men att man trots att man letat inte hittat några. Trots att det bland annat finns kvitton med i utredningen som tyder på det, samt att en annan man pekats ut i en fotokonfrontation istället för en av de dömda.

27-åringens advokat Edward Lundqvist har även skickat in anmälan till Norrköpings tingsrätt.

– Det är för att andra i målet ska kunna ta del av det och själva kunna avgöra om det har påverkan för deras klienter också, säger Edward Lundqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -