392 lägenheter i Kvarnbacken

Lundbergs och Skanska bygger 392 hyreslägenheter i Kvarnbacken vid Industrilandskapet.

22 oktober 2015 15:22

Det stora bostadsprojektet presenterades av Lundbergs och Skanska på torsdagen.

– Vi vill utveckla oss i städer som växer. Norrköping platsar in på den kartan. Det känns väldigt kul i dag att vi kan lyfta oss lite till i Norrköping, säger Peter Whass, vd för Fastighets AB L E Lundberg.

– Vi gör det här för att vi tror att Norrköping kommer att utvecklas väl i framtiden, med de satsningar som görs, med den utveckling stan har haft under ganska lång tid, med större invånarantal, fler som har arbete, ett näringsliv som faktiskt är ganska bra och växer till sig här. Det är delar som vi tittar innan vi ska göra någonting, innan vi sätter en så här tung investering.

Det aktuella området är Kvarnbacken, mellan Kvarngatan och S:t Persgatan.

– Det är ett område som har legat stilla sedan vi förvärvade Holmens Bruk för 28 år sedan, säger Peter Whass.

Den gamla industrimarken, som en lång tid varit parkeringsplats, har sanerats.

Kvarnbacken byggs i tre kvarter, med elva hus med mellan fem och åtta våningar, garage under mark och en park som kommunen ska anlägga.

Det blir många mindre lägenheter: 73 ettor, 152 tvåor, 154 treor och 13 fyror. Snittarean är på 65 kvadratmeter.

Hyran för en trea hamnar på cirka 9 500 kronor, vilket är normalt vid nyproduktion, enligt Lundbergs.

Peter Whass talar om lägenheter för både studenter och barnfamiljer. Här kommer mellan 600 och 800 människor att bo, i centrala Norrköping.

– Vår totala investering är 800 miljoner kronor.

Lundbergs, som nu ansöker om bygglov, räknar med byggstart vid årsskiftet och ett färdigställande i slutet av 2019.

Tanken är en anpassning till stadskaraktären med putsade fasader upp mot S:t Persgatan och tegelfasader med inslag av det som finns i Industrilandskapet, som en del industrifönster, mot Holmentorget.

– Det här projektet är jättespännande. Vi har haft en bra dialog, säger stadsarkitekt Karin Milles Beier och talar om ett positivt tillskott i Industrilandskapet.

– Allt man tillför i Industrilandskapet måste man göra med stor respekt, annars kan vi riskera att det blir fel, säger hon och antyder att ursprungsplanerna ändrats en del under vägen.

– Det har utvecklats till ett fint och ömsint projekt, säger Karin Milles Beier.

För Skanska innebär det här en stororder på 564 miljoner kronor i Norrköping, säger Håkan Isfalk, regionchef vid Skanska. Hundra personer kommer att vara sysselsatta vid bygget.

– Det vi gör här en stadsutveckling, det är något mer än bara ett byggprojekt, säger Håkan Isfalk.

Kvarnbacken

Lundbergs och Skanska bygger nya bostadskvarter i Kvarnbacken, mellan Kvarngatan och S:t Persgatan.

Här ska det bli 392 hyreslägenheter.

Totalt blir det elva hus, med mellan fem och åtta våningar.

Marken har fram tills nyligen använts som parkering.

Den har nu sanerats och färdigställts för byggnation.

Nu ansöker Lundbergs om bygglov.

Beräknad byggstart: vid årsskiftet.

Den totala investeringskostnaden för Lundbergs är 800 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!