200 tjänster kan försvinna

150 tjänster på Kriminalvårdens transportenhet och 50 tjänster på huvudkontoret riskerar att försvinna eftersom det saknas pengar.

15 mars 2019 11:25

– Vi fick helt enkelt inte tillräckligt med pengar för att kunna utföra det uppdrag vi är ålagda, säger Christer Hallqvist, ordförande för den fackliga organisationen Seko Kriminalvård.

Kriminalvårdens underskott ligger på 560 miljoner kronor och kommer troligtvis öka under året. Därför har Kriminalvården begärt ett extra tillskott på cirka 800 miljoner kronor för 2019.

Genom att gå ut med vad underskottet kan komma att innebära hoppas Christer Hallqvist att man får ett tillskott i vårbudgeten.

– Ja, jag hoppas att det här blir ett signalvärde som når ut i organisationen så att vi får ett tillskott i vårbudgeten, som i sin tur förhoppningsvis innebär att ingen behöver sägas upp.

Att slippa säga upp anställda är också ledningens förhoppning.

– Men vi är i ett besvärligt läge och behöver se över hur vi kan effektivisera och vidta möjliga besparingsåtgärder, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, kriminalvårdsdirektör i Kriminalvården.

En av dessa åtgärder är att se över dimensioneringen av huvudkontoret.

– Där tittar vi på om en ambitionssänkning kan vara en del. Huvudkontoret består av både klientnära medarbetare, som exempelvis lärare som tillhör kärnverksamheten och som inte kommer att påverkas, men också av administration, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Hon menar dock att det är lite för tidigt att säga vilka konsekvenser och vilka anställda som kan komma att påverkas.

– Vi är i ett tidigt skede och om två veckor kommer generaldirektören att komma med ett beslut. Vi strävar efter att kunna hitta lösningar genom vakanser och pensionsavgångar.

Stämningen inom Kriminalvården efter senaste budgetbeskedet är lite olika.

– Inom transportenheten kom det inte som en blixt från en klar himmel att man inte kan fullfölja sitt uppdrag på det sätt man är ålagd, på huvudkontoret är det lite oroligare, säger Christer Hallqvist.

Tidigare i veckan hölls en MBL-förhandling kring det uppdrag som ska startas på huvudkontoret och inom transportenheten, för att ge förslag på organisation utifrån ett minskat anslag och vilka konsekvenser det får.

Kriminalvården har idag ett stort underskott och man har fört dialog med regeringskansliet om behovet av ett ökat anslag utifrån det klientinflöde man ser, och de behov myndigheten har för att fortsätta utveckla sitt kärnuppdrag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -

Ämnen du kan följa