Många ensamkommande vuxna

En överväldigande majoritet av de första medicinska åldersbestämningarna som gjorts talar för att de ensamkommande asylsökande barnen faktiskt är 18 år eller äldre. Det visar nya resultat från Rättsmedicinalverket.

30 maj 2017 10:06

Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot ungefär 4 200 beställningar från Migrationsverket om medicinska åldersbestämningar, och nu är alltså de första 581 utlåtandena klara. Det skriver Rättsmedicinalverket i ett pressmeddelande.

Åldersbedömningarna görs när Migrationsverket bedömer att asylsökande ensamkommande barns ålder är oklar. Det rättsmedicinska utlåtandet ger ingen exakt ålder på personen ifråga, utan är en bedömning om han eller hon är under eller över 18 år, med tre olika standardsvar.

I 442 av de nu färdiga ärendena bedömer Rättsmedicinalverket att resultatet ”talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”. Tolv av dessa var av kvinnligt kön och 430 av manligt kön.

I fem ärenden talar undersökningen ”möjligen” för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast kvinnor).

I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att undersökningen ”möjligen talar för att den undersökta är under 18”. En av dessa var av kvinnligt kön och 133 av manligt kön. (TT)

Åldersbedömningen

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga, och innebär att man går igenom två undersökningar.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med tre olika standardsvar:

att resultatet ”talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”

att resultatet ”möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”

eller att resultatet ”möjligen talar för att den undersökta är under 18 år”

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

Källa: Rättsmedicinalverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!