Lång väntetid blev dyr för kommunen

Kommunen gav besked om att kvinnan skulle få plats på ett gruppboende. Verkställandet dröjde dock och nu får kommunen betala nästan en miljon kronor.

22 maj 2019 21:00

Kvinnan ansökte om att bli beviljad bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Finspångs kommun gav ett förhandsbesked i maj 2016 om att hon beviljats insatsen men det var inte förrän den 1 oktober 2018 som det verkställdes.

– I grunden handlar det om att vi har för få boenden, precis som många andra kommuner. Det är allt fler som beviljas de här insatserna och vi gör allt vad vi kan för att få fram platser, säger Annica Ottosson, socialchef på Finspångs kommun.

I och med att det dröjde mer än två år innan kvinnan fick det hon beviljats ansökte Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att Finspångs kommun skulle bli ålagd en särskild avgift.

Finspångs kommun har även till IVO uppgett att det i kommunen finns ett större behov av LSS-bostäder än vad som finns tillgängligt. Kommunen menar att man även har vidtagit åtgärder i väntan på en placering.

– Det är så klart en lång tid att vänta, men i det här fallet har vi försäkrat om att personen har fått stöd ändå. Jag vill verkligen betona att ingen står helt utan stöd och insatser i väntan på en placering, säger Annica Ottosson.

Även om ett beslut om insatser enligt LSS "i princip ska tillhandahållas utan dröjsmål" skriver förvaltningsrätten i sin dom att det inte heller kan anses rimligt att en kommun alltid ska kunna tillhandahålla en viss insats omedelbart. Speciellt inte när det gäller en gruppbostad åt funktionshindrade då en sådan placering kan vara komplicerad att tillhandahålla.

– Boenden är de mest komplexa LSS-insatserna. Tyvärr har vi fortfarande kö till våra platser men vi jobbar aktivt med planeringen för att bygga nya boenden, säger Annica Ottosson.

Förvaltningsrätten finner att det blivit ett oskäligt dröjsmål efter ett år och således ska kommunen betala en särskild avgift för tiden maj 2017 till och med oktober 2018. Avgiften kan som lägst bestämmas till 10 000 kronor och som mest till en miljon. I detta fall anser förvaltningsrätten att Finspångs kommun ska betala 900 000 kronor i särskild avgift till staten.

– Det är en hög summa men det är så det är. Det är en fråga för politiken om det är så att vi ska överklaga men det har vi några veckor på oss att besluta kring. I sak har jag inget att erinra mot beslutet, eftersom jag håller med IVO om att det har tagit för lång tid, utan det kan vara summan som vi behöver titta på, säger Annica Ottosson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ida Larsson

Ämnen du kan följa