Kriminella förändrar sina brottsmönster

Stängda gränser och fler som arbetar hemifrån leder till förändrade brottsmönster hos kriminella vilket i sin tur kan leda till att andra typer av brott ökar.

Förra veckan skrev Folkbladet om brottsligheten som gick ner för att sedan vända upp igen och att det var för tidigt att dra några konsekvenser av coronavirusets påverkan på brottsligheten.

– Vi såg en nedgång förra veckan, men nu är det i full gång igen. Det är min upplevelse, men rent statistiskt kan jag inte uttala mig om det är något som märkts på den här korta tiden, sa Calle Jerrhage, polis vid avdelningen för grova brott i Norrköping då.

Men nu säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen, Noa, att man ser förändringar i de kriminellas mönster efter att bland annat flera länder har stängt sina gränser, äldre personer samt sjuka ombeds avskärma sig från sociala kontakter. Många arbetar också hemifrån, samt undviker att resa och mötas.

– Till följd av samhällets anpassning till läget ser vi potentiella förändringar i de kriminellas mönster. Stängda gränser kan bland annat leda till att den gränsöverskridande narkotikahandeln minskar. En sådan minskning kan leda till brist på narkotika i Sverige, vilket i sin tur leder till obalans i kriminella miljöer och därmed risk för våldsupptrappning mellan kriminella gäng, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen, Noa.

För bedrägeribrott, som har ökat kraftigt de senaste åren, ses nu också förändrade tillvägagångssätt hos de kriminella kopplade till coronaviruset. Kriser, som coronavirusets smittspridning, är något som ofta utnyttjas av bedragare för att lura andra människor. Andra brott som Polismyndigheten ser ökad risk för är bland annat brott i nära relation, välfärdsbrott, tillgreppsbrott samt cyberrelaterad brottslighet.

– Det är inte möjligt att i nuläget överblicka samtliga konsekvenser till följd av virusets utveckling, men vi har en stor vana att hantera extraordinära händelser. För att skapa oss en så bra bild som möjligt arbetar vi starkt i vårt underrättelsespår och lägesföljer noga brottsutvecklingen i nära kontakt med andra rättsvårdande myndigheter, säger Linda Staaf.

Inom polismyndigheten förhåller man sig till de rekommendationer som utgår från Folkhälsomyndigheten, vilket bland annat innebär att om man är förkyld eller har några andra sjukdomssymtom så ska man stanna hemma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa