Kontrollen av gravstenar fortsätter

För fem år sedan började kontrollen av gravstenar på Finspångs församlings samtliga kyrkogårdar. Det för att hitta stenar som riskerade att ramla.

26 juli 2019 21:00

Arbetet fortsätter under 2019 och just nu är det gravstenarna på kyrkogården i Skedevi som kontrolleras extra.

Under en vecka har Lars Svensson och Anders Granath från kyrkogårdsförvaltningen kontrollerat bort emot 900 gravstenar.

Det var efter en olycka 2011, när en åttaårig flicka från Bollebygd omkom efter att ha fått en gravsten över sig, som det 2012 kom nya riktlinjer från Centrala Gravvårdskommittén för att kontrollera gravstenarnas säkerhet.

– Det var för att öka säkerheten både för vår personal och besökare, säger Jan Olov Andersson, vd vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund,

– Säkring av gravstenar är något ständigt pågående och vart femte år gör vi en extra kontroll, säger kyrkogårdsarbetare Lars Svensson.

– När vi hittar en gravsten som står ostadigt säkras den tillfälligt med en stolpe och ett spännband, fortsätter han.

– Vi kontaktar gravrättsinnehavaren, som får frågan om stenen ska säkras eller om man vill ta bort den, säger förvaltningsassistent Anna Tranquist.

Det kostar cirka 1200 kronor att få stenen säkrad, mer om det är en stor sten.

– Gravrättsinnehavaren har rätt att göra arbetet själv, men då kontrollerar vi att det är korrekt utfört, säger Anna Tranquist.

Gravrättsinnehavaren har en månad på sig att svara. Om vederbörande inte gör det, eller om man inte hittar någon innehavare får stenen stå i ett par år innan den tas bort för förvaring.

Finns det inte någon gravrättsinnehavare sätts det upp en liten skylt vid graven där släktingar eller närstående uppmanas att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.

En del gravar har stått så länge med provisorisk säkring att den måste göras om – eller gravstenen tas bort.

– Det är en långsam process, men det är för att inget ska bli fel, säger Lars Svensson.

Men oavsett om det finns, eller inte finns en sten på graven får marken inte röras förrän tidigast 25 år efter sista gravsättningen.

– Cirka 350 stenar har hittills säkrats av kyrkogårdsförvaltningen och det finns ett antal som beställt säkring som inte är utförd ännu. Ungefär 35 gravvårdar har säkrats av anhöriga själva. Sedan jag började 2016 är det cirka 55 jag väntar på svar ifrån som jag skickat brev till, säger Anna Tranquist.

Kyrkogård efter kyrkogård gås igenom. Efter Skedevi väntar Risinge, medan Rejmyre, Hällestad och Regna är klara – för den här gången.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér

Ämnen du kan följa