Vad kommer att hända med vårt vatten?

Klimatförändringar 10 september 2019 08:52

Hur kan klimatförändringarna påverka oss? Det ska Länsstyrelsen i Östergötland försöka ta reda på.

Därför bjuder man in till en konferens med syfte att belysa och diskutera vad som händer med vattnet i Östergötland i framtidens klimat.

Konferensen kommer att fokusera på frågor om dricksvattenförsörjning, gröna näringar och fysisk samhällsplanering med utgångspunkt i de förväntade klimatförändringarna vi ser och de utmaningar de innebär.

Medverkande den 13 september är företrädare för SMHI, Norrköpings kommun, LRF, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket, Tekniska Verken, Linköpings universitet, Karlstad universitet m.fl.

Målgruppen för konferensen är regionala aktörer som behöver anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat och huvudmålgruppen är kommunerna, särskilt politikerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa