Kanalmannen ger ledtrådar om Söderköpings medeltid

"Kanalmannen", det skelett som hittades i den torrlagda kanalhamnen har nu lyfts bort. Arkeologerna fann i samband med detta också vad som kan vara tegel från den medeltida kyrkan S:t Ilian. Nu revideras uppfattningen om var den gamla kyrkan egentligen låg.

26 januari 2008 03:00
Arkeologerna Christer Carlsson och Mats Magnusson samt osteologen (skelettexperten) Petter Nyberg från Länsmuséet kunde i måndags frilägga det kompletta skelettet och sedan transportera iväg det för vidare undersökningar.

 

Redan nu kan man säga att det sannolikt rör sig om en man, ca 178 cm lång. Man tror att skelettet härrör från sen medeltid, 1500-tal.

 

Fler fynd
Arkeologerna fick även tid till att leta efter spridda ben i närområdet och stötte då på fler fynd av annan art som kan sprida ytterligare ljus kring frågan om den hemlighetsfulla medeltidskyrkan S:t Ilians belägenhet.

 

- Vi hittade profiltegel som sannolikt är medeltida ute i fåran, berättar Christer Carlsson som ser det som mycket troligt att det härrör från
S:t Ilian.

 

På medeltida kyrkor fanns ofta valvribbor som murades på ett speciellt sätt för att avleda tyngden.

 

Brandskydd
De fungerade också som ett sorts brandskydd eftersom teglet bildade en buffert upp mot takstolarna som var av trä.

 

- Dessutom hittade vi rester av kalkstenshällar, dessa kan eventuellt ha fungerat som golvplattor i kyrkan.

 

Ändrad bild
Dessa nya fynd förändrar bilden av var S:t Ilian-kyrkan låg.

 

- Vid grävningarna i höstas var vi mer inne på att kyrkan kunde vara belägen någonstans i närheten av Kanalmagasinet. De nya fynden pekar på att själva kyrkan var belägen betydligt närmare kanalen, tror Christer Carlsson.

 

Nu för man en dialog med Länsstyrelsen om fortsatta utgrävningar. Man har till april på sig, så länge kommer denna del av kanalen att vara torrlagd. Som så ofta rör det sig om kostnadsfrågor: vem ska bekosta utgrävningen?

 

- Det vore väldigt spännande att gå vidare med att kanske kunna avgränsa kyrkogården, se hur långt den sträcker sig. Vad gäller eventuella kroppar så är det ett väldigt tidsödande arkeologiskt arbete att gräva fram dessa, här kanske det mer gäller att skydda och bevara, menar Christer Carlsson.

 

Han ser det som en möjlig öppning en bit framåt i tiden.

 

- Den södra kajen i Kanalhamnen, där "kanalmannen" hittades, är i lite dåligt skick och det finns planer på ombyggnad och restaurering om några år. Det skulle ju kunna vara möjligt att göra en större arkeologisk undersökning i samband med det.

 

Utställning
Det är nu också klart att resultatet av de undersökningar som ägt rum under hösten kommer att ställas ut på Stinsen. Den 29 mars öppnar utställningen som håller på till den 26 april.

 

- Det är troligt att en del av de här senaste fynden kommer att tas upp på utställningen på ett eller annat sätt, säger Christer Carlsson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!