Kan kaoset lösas i sandlåda?

Ska trafikkaoset på Kungsgatan, lösas i en "sandlåda"? Det hoppas i alla fall forskare på Linköpings universitet, via pengar från Norrköpings kommun.

30 juli 2019 07:00

– Då är det förstås ingen vanlig sandlåda vi tänker på, utan en så kallad plattform på internet, där forskare och medarbetare på och utanför universitetet kan koppla upp sig och "leka" och experimentera med olika tillämpningar för att försöka förbättra trafiksituationen på Kungsgatan, säger Vangelis Angelakis, biträdande professor och forskare på Linköpings universitet i Norrköping.

Varför då detta intresse för just Kungsgatan?

– Vi ville ha ett konkret projekt för våra studenter och forskare och då kom vi på att Kungsgatan skulle kunna vara ett sånt intressant projekt, som inte är påhittad, utan direkt från verkligheten.

– Gatan är smal, hårt trafikerad, passerar byggnader som till hör universitetet och med tät gång- och cykeltrafik tvärs över Skvallertorget. Och här bör det finnas potential till trafikförbättringar.

Och ni har fått pengar från Norrköpings kommun?

– Ja, vi var ett av fem forskningsprojekt, som fick medel från Norrköpings kommuns forskningsfond och vi fick 1,5 miljoner kronor. Det är en bra början och sedan är förstås universitet med i projektet. Dessutom, säger Vangelis Angelakis, har vi vissa förhoppningar att kunna gåva vårt projektresultat till andra kommuner, eftersom det finns "Kungsgator" med liknande trafikproblem i de flesta svenska, större städer.

Hur ska ni då gå till väga?

– Vi ska placera ut ett dussin eller lite mer sensorer längs Kungsgatan och via dessa sensorer ska vi kunna inhämta information om exempelvis trafikintensiteten, partiklar i luften, ljudnivån längs gatan, temperaturen och luftfuktigheten.

– och till projektet kommer vi att knyta en rad utbildningar och kurser på Camps Norrköping, inom bland annat telekommunikation, sensorutveckling, Internet of things, Smarta staden och trafiksystem..

Har ni några samarbetspartners?

– Ja, vi samarbetar förstås med Norrköpings kommun, men även med SMHI, Cisco, Combitech, Falck, Milbyte, olika projektet inom universitet och det kan ännu bli fler samarbetspartners.

Vad hoppas du att ni får ut av projektet?

– För våra studenter blir det här ett projekt från verkligheten, som jag tror och hoppas att de ska bli intresserade av och i slutändan kunna leverera både förslag och idéer om att förbättra Kungsgatan trafikmässigt.

Hur lång tid kommer projektet att pågå?

– Vi startar nu i augusti och sedan pågår projektet i två år. Men jag kan lägga till att vi gjorde en förstudie i våras, så vi har redan kommit igång lite med projektet.

Sören Boström

Kungsgatan

Framtidens resor i Norrköping är ett utredningsprojekt som Norrköpings kommun genomför tillsammans med ÖstgötaTrafiken och Region Östergötland med pengar från EU.

Syftet är att skapa snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping med kollektivtrafik, till fots och med cykel.

En av trafikutredningarna tittade på möjlighet för spårvägstrafik på Kungsgatan igen, som förr i tiden.

Och nu startar Linköpings universitet ytterligare ett projekt om Kungsgatan och trafiksituationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!