Kämpar för demenssjuka

Villa Sjöängens demensboende i Strömsfors, ska läggas ner, enligt ett politiskt beslut. Men stödgruppen för boendet ger sig inte.

22 maj 2019 07:00

– Nej, det gör vi inte, säger Åke Karlsson, talesman för "Arbetsgruppen för Villa Sjöängens bevarande som demensboende". Därför har vi kallat till ett öppet möte i Sjövikskyrkan i Krokek tisdagen den 28 maj, för att ventilera den här frågan en gång till.

Men nu har ju politikerna i Vård- och omsorgsnämnden i Norrköping, beslutat om nedläggningen?

– Ja, men beslut kan faktiskt ändras, om det framkommer bra argument och det tycker jag vi har, till skillnad mot de politiker som röstade igenom nedläggningen.

Vad är det för sorts möte i Krokek?

– Det är tänkt som ett möte, där de inblandade partierna i nämnden, som tog nedläggningsbeslutet, ska få möjlighet att förklara för oss, varför de röstade för en nedläggning och få en chans att försvara sitt ställningstagande.

Så det kommer politiker till mötet?

– Ja, vi har bjudit in alla partier som sitter i den här nämnden, Socialdemokraterna ska försöka komma och Sverigedemokraterna har sagt ja till mötet.

– Men vi hoppas förstås att flera partier kommer till mötet. Dessutom kommer det att finnas experter på demenssjukdomen på plats på mötet.

Det verkar som att ni inte kastat in handduken än, angående Villa Sjöängens fortlevnad som demensboendet?

– Nej, vi kommer att kämpa mot nedläggningen, så länge som det går, säger Åke Karlsson.

Du är ju också med som politiker i Landsbygdspartiet. Är det här en fråga som partiet driver också?

– Nej, vi i arbetsgruppen blandar inte in partiet i den här frågan, utan i det här fallet är vi en opolitisk grupp, som enbart vill fortsätta kämpa för det här demensboendets bevarande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström