JO undersöker Norrköpings umgängesstöd

I oktober genomförde Justitieombudsmannen, JO, en inspektion av Familjerättsbyrån i Göteborgs kommun.

JO granskade ärenden om umgängesstöd, alltså då en förälder av olika anledningar behöver stöd då den träffar sitt barn. Vanligtvis träffas de regelbundet några timmar i taget i socialtjänstens umgängeslokal. Vid granskningen upptäcktes flera områden som behöver förbättras, som handläggning, dokumentation och hur umgängeslokalen används. JO misstänker att detta även gäller umgängesstödet i andra kommuner och har därför valt ut ett antal för inspektion. Bland annat vill JO titta på vilken hänsyn som tas till barnperspektivet. En av de kommuner som kommer granskas är Norrköping. Inspektionen av ärenden om umgängesstöd i Norrköping kommer därmed ligga till grund för JO:s slutsatser i frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa