Jagar gamla fynd på Saltängen

På 1600-talet var Saltängen Norrköpings finaste stadsdel. Nu jagar arkeologerna fynd från den tiden, inför ett nytt, stort hotellbygge.

23 april 2014 12:17

– Än så länge är vi bara nere på husgrunder från 1800-talet, men vi ska även försöka hitta rester ända från 1600-talet, eftersom man då byggde ut den här delen av Norrköping, som då betraktades som stadens finaste kvarter, säger arkeologen Marta Lindeberg, som tillsammans med några kollegor från Arkeologikonsult börjat gräva upp marken där det blivande hotellet ska byggas.

Just vid Folkbladets besök, hittas i jordmassorna en porslinsskärva med självaste Stockholms slott på.

– Det skulle ju kunna vara ett riktigt häftigt fynd, men spontant tror vi att den här skärvan inte är speciellt gammal.

en skylt vid utgrävningarna står det att ni börjar med att köra bort förorenad jord från platsen?

– Så är det nästan överallt i centrala Norrköping, där platsen varit bebyggd i flera generationer, säger Peter Bodefalk som via Spinnhuset Fastighets AB är markägare, tillsammans med Eklöf Invest och Höglandets Invest.

– Men man har bara hittat lite oljor och andra mindre föroreningar, så det är inte några stora mängder. Men i alla fall så pass mycket att vi kör iväg översta jordlagret för efterbehandling.

Läs mer i onsdagstidningen.

Saltängen.

På 1600-talet var Saltängen det stadens finaste stadsdel, tillkommen på hertig Johans initiativ. Han uppmuntrade dem som ville slå sig ner på Saltängen med förmåner, bland annat tolv års skattefrihet. Här kom därför societeten att bo i närheten av slottet Johannisborg.

Det finaste huset blev Stenhuset på Saltängen, Louis De Geers 1600-talspalats i tegel och sandsten med sina 50 gemak i en huvudbyggnad med två flyglar, vilken sträckte sig 80 meter längs Slottsgatan (numera Saltängsgatan 19). Stenhuset var nattlogi åt kungligheter och stormän. Byggnadskomplexet innehöll även ett tvåskeppigt kapell, ladugård, orangeri, stall för femtio hästar och vagnshus. Huvudbyggnaden och västra flygeln uppfördes 1627–30, fick en tillbyggnad med östra flygeln 1640–46 och brann ned 1711. En ny byggnad uppfördes på dess ställe.

I Saltängen tillkom med tiden, vid sidan av bostadshus, även kontor för rederier samt tullhuset, som stod färdigt 1784. Också Karl XIV Johan ägde hus på Saltängen.

Under senare delen av 1800-talet och första hälften av 1900-talet förslummades stadsdelen. Ur denna stadsmiljö hämtade Albert Engström inspiration till sina figurer. Han bodde under sin studietid i Norrköping på Slottsgatan 52.

(från Wikipedia)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!