Heja på domaren!

20 juli 2019 06:15

Vi har ofta en slentrianmässig inställning till byråkrati. Det är något negativt. Som står i motsättning till ”sunt förnuft”. Ändå är det ­byråkratin som gör vårt samhälle någorlunda anständigt. Vi styrs av regler, inte av slumpen eller släktskap. Vi har regelstyre, inte korruption.

Ett vardagligt exempel på hur ”byråkrati” ingår i vårt svenska DNA är vår syn på tid. Är det ett möte klockan 10 så ska du vara på plats då. Punkt slut.

Ett annat vardagsexempel på byråkratins avgörande betydelse är fotbollsdomaren.

Statsvetaren Bo Rothstein har påpekat att det är lite märkligt att inte publiken hejar på domaren. Utan den beslutsfunktionen, ingen fotbollsmatch.

Precis som vi skäller på byråkraterna gnäller vi också på domarna, trots att det är dessa funktioner som gör samhället anständigt och fotbollen någorlunda sevärd.

Därför bör alla vänner av ett anständigt samhälle – och bra fotboll – heja på domaren.

Domarexemplet visar också att en god byråkrat också måste laborera med regeltillämpningen.

En fotbollsdomare har visst handlingsutrymme att flexibelt hantera beslutssituationer så att lagen blir någorlunda lika behandlade. Ett misstag kan kompenseras längre fram i matchen.

För en tid sedan kunde vi läsa om en skämtare som skickat ett paket adresserat till en familjs hund. Posten krävde dock en signatur för att lämna ut paketet. Men flexibilitet löste problemet:

Hunden fick ge ett tassavtryck.

Det finns olika slags byråkratiska system. En klassisk anekdot berättar om hur Sovjet gjorde när de under kalla kriget skulle flytta soldater till Kuba för att etablera raketramper där.

Själva överflyttningen sköttes av KGB som såg till att klä upp soldaterna som turister. Men när de väl satts i land i hamnen gick ansvaret över till Röda Armén. Och ett hundratal turister i hawaiiskjortor ställde upp och marscherade taktfast genom hamnområdet.

Vilket förstås USA informerades om. De kunde snabbt agera, och Kubakrisen uppkom så tidigt att en fredlig lösning blev möjlig.

Så fyrkantig byråkrati har sina fördelar. Kom ihåg det när ni hejar på domaren. Och ger byråkraterna ni möter en tacksam klapp på axeln.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!