Här hittar du Sveriges köldhål

2 februari 2014 08:43

En del orter kallas ibland för köldhål. De kan ha en temperatur som är några grader lägre än orter runt omkring. Vi har några stycken runt om i landet. Horn i Östergötland är ett sådant exempel, vilket jag ofta märker när jag i radion läser upp morgonens temperaturobservationer. Sedan har vi även platser som Fägerhult (västra Götaland), Idre-Storbo (nordvästra Dalarna), Gielas (Västerbotten) och Nikkaluokta (Norrbotten). Geografin har stor betydelse. Platser som ligger i en sänka får ibland kallare luft än övrig omgivning. Kall luft väger mer än varm luft och i dalgångar kan det märkas genom att vi får ett kalluftsras nerför sluttningar. Det här kan ibland bli märkbart en längre period. På fjälltoppar blir luften kall vid vindstilla och klara förhållanden, mest påtagligt är det givetvis under vintern. Den här kalla luften ”rinner” ner i dalen och här kan den ”fastna”. För att få en ökad temperatur behövs mild luft som river upp den kalla och ger oss en omblandning. Det kräver rörelse vilket vi kan få när en front kommer in med ökad vindhastighet. När den kalla luften i lägre nivå blandas med den varmare som ligger ovanför kan temperaturen snabbt stiga med flera grader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alexandra Ohlsson SMHI