V kritiska till icke-satsning på kulturskola

Vänsterpartiet vill att kulturskolan startar verksamhet i Hageby. Men det får man inget gehör för.

Hageby 11 september 2019 19:00

Det visade sig när ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden avslog motionen på tisdagen, med hänvisning till framför allt ekonomi.

– Det är såklart tråkigt att nämnden fattat det här beslutet. Ett förlorat tillfälle att ge barn och unga i Hageby en mer meningsfull fritid. Chansen att stimulera kreativiteten och ge dem oförglömliga erfarenheter togs inte av politikerna, menar Olof Carlstein (V), ledamot kultur- och fritidsnämnden.

Vänsterpartiet hade hoppats på att ledamöterna nappade på förslaget om en slags filialverksamhet i Hageby, eller ett liknande projekt som det som finns i Klockaretorpet, med instrumentundervisning under eller i anknytning till skoltid.

– Antalet sökanden till kulturskolan har ökat sedan man startade det i Klockaretorpet. Men även det sade man nej till, med hänvisning till att projektet inte utvärderats än, säger Olof Carlstein.

 

Olle Johansson (S) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han tycker att förslaget i sig är bra – "fullmäktige har tagit som mål att sprida kultur och kulturskolans arbete så att alla kan ta del av det" – som han säger, men menar att det i dagens ekonomiska situation inte är hållbart att starta kulturskolan i Hageby.

– I tjänsteutlåtandet skriver man att det inom den befintliga ramen inte finns möjligheter att gå vidare med det, säger han.

Samtidigt betonar Olle Johansson att allt inte är avgjort än.

–  Det ska tas i kommunfullmäktige också.

Så du menar att det finns en chans, ur V:s perspektiv?

– Man ska aldrig föregå fullmäktiges beslut. Men som det ser ut just nu finns inte resurser för att göra det.

 

Att beslutet att avslå motionen skulle ha med att de statsbidrag på nästan 1,5 miljoner kronor som Kulturskolan fått av staten de senaste två åren nu dragits in, är inte troligt, menar Olle Johansson.

– De pengarna var inte riktade på det sättet, utan det var pengar som man kunde ansöka om till olika projekt.

 

Olle Johansson skickar även med en hälsning till Vänsterpartiet i Norrköping:

– Man ska inte driva politik via motioner. Driv det i budgeten i stället! Vänsterpartiet borde lägga in det här i sin budget och visa hur man tänker finansiera det. Att starta kulturskolan är långsiktigt.

Olof Carlstein säger att partiet kommer att diskutera förslaget i budgetarbetet.

– Då kanske det kan komma lite fler detaljer, men just nu är det inte färdigt. Vi kommer att driva frågorna vidare, men i vilken form vet jag inte. Det kanske går att hitta alternativa finansieringsmodeller, det är inte omöjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa