Get Corona done kommer att ta sin lilla tid.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson var framgångsrik med sin paroll "Get Brexit done".

18 mars 2020 05:15

Han vann en stor seger i nyvalet i slutet av förra året. Med sin nya majoritet i ryggen såg han till att få den sega och förlamande frågan om det brittiska utträdet ur EU avklarad. (Även om mycket jobb fortfarande återstår för att få allt klart) 

Men knappt hann bläcket i avtalet med EU torka förrän Boris Johnson satt där med Corona i knät istället. Det är svårt att planera sin tillvaro. Så är det för oss vanliga dödliga och så är det än mer för de av oss dödliga som kämpat sig upp på samhällets kommandobryggor. 

Uppdraget handlar mer och för det mesta om att parera grynnor och skär än om att lägga ut en stadig och populär kurs där kaptenen kan styra åt ett visst bestämt håll; i linje med stora väljargruppers önskningar. 

"Get Corona done", är knappast mer lättfixat än vad det var att få Brexit gjort. Å ena sidan är det förstås som den gamle partisekreteraren och nuvarande kommunstyrelseordföranden Lars Stjernkvist pricksäkert konstaterade i en intervju jag gjorde med honom nyligen. Han pekade på att världens alla experter föreföll otroligt samstämmiga om vad som behöver göras för att få bukt med Coronasmittan på ett effektivt och samhällsbesparande sätt. Uppgiften är att se till så att inte alltför många blir alltför intensivvårdskrävande sjuka vid samma tidpunkt. Men det är en sak att vara överens om detta. Och en helt annan sak när varje nationalstat var för sig ska bestämma  hur uppgiften ska utföras.

Varje land har sina hänsyn, sina traditioner, sina politiker, sitt inrikespolitiska läge och sina författningar och konstitutioner. Därför ser det olika ut i olika länder. Alla länder håller i och för sig på med att lösa samma uppgift (och hoppas säkert att lite mer i skymundan få löst en och annan gammal surdeg utav bara farten) men med olika insatser; eller med liknande insatser fast vid olika tidpunkter. 

Så Boris Johnson får, likt vår egen Stefan Löfven och alla andra ledare , pröva sig fram. Sverige stänger  nu undervisningslokaler från gymnasierna och uppåt i åldrarna. Distansundervisning av olika slag ska ersätta. Förmodligen gör man detta för att för att frigöra personalresurser för kommunerna - som har ansvar för ett mycket stort antal vårdplatser på särskilda boenden, på andra institutioner och inte minst ute i gamla och sjuka människors hem -  om det blir generalkris för bemanningen i äldreomsorgen. 

Get Corona done kommer att ta tid. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa