Försökte pussa kollega – varnas

En man som är anställd vid Länsstyrelsen i Östergötland försökte pussa en kollega – han tilldelas nu en varning.

Det är personalansvarsnämnden vid Länsstyrelsen Östergötland som utrett ärendet efter att en man försökt kyssa en kvinnlig kollega på hennes arbetsrum, utan förvarning.

– Av utredningen framgår att han inte försäkrat sig om att det var välkommet innan han försökte pussa henne. Nämnden bedömer att han därigenom uppsåtligen eller i vart fall genom oaktsamhet brutit mot sina skyldigheter i tjänsten.

Felet är inte att bedöma som ringa.

– Personalansvarsnämnden bedömer att disciplinpåföljden varning är tillräcklig, skriver ordförande för personalansvarsnämnden tillika landshövding Carl Fredrik Graf i beslutet om disciplinpåföljd.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa