Förslaget: Inför trängelskatt på Ingelsta

En medborgare har tröttnat på "trafikinfarkten" på Ingelsta och har lämnat in ett förslag på lösning till kommunen.

Den snåriga trafiksituationen med köer och trafikstockningar på Ingelsta-området är väl känd för norrköpingsborna. Nu vill en person göra något åt problemet och har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagsskrivaren beskriver trafiksituationen som en "trafikinfarkt" och skriver att då många bilar försöker samsas på en liten yta är det även negativt för miljön. Han föreslår därför att en trängselskatt införs inom området för att få folk att ta bussen eller handla i sitt närområde istället.

Hans Revenhorn är samhällsbyggnadsdirektör i Norrköpings kommun och säger att trängselskatt är en fråga som är upp till politikerna att avgöra.

– Trängselskatt påverkar väldigt mycket, både boende och företagare så det är en fråga som måste föras på politisk nivå.

Men redan nu pågår en utredning av trafiksituationen på Ingelsta då flera ansökningar om nyetableringar och utbyggnader inkommit. Bland annat vill gallerian bygga ut och en snabbmatsrestaurang och matvarubutik etablera sig på området.

– Trafiksituationen på Ingelsta är ju redan idag mycket ansträngd. Det är väldigt många som vill åka dit och besöka affärerna och eftersom det är ett handelsområde långt ifrån bostäder är det många som tar bilen, säger Johan Smedner, enhetschef infrastruktur på samhällsbyggnadskontoret.

– Med de olika ändringarna tror vi att trafikmängderna kommer öka ytterligare. Därför bygger vi upp en modell där vi lägger till mer trafik för att se vilka åtgärder som eventuellt krävs.

Att det kommer krävas åtgärder är han ganska säker på, men ännu är det inte klart exakt vilka. Några förslag som diskuteras är dock till exempel en bussfil.

– Det är besvärligt för busstrafiken i området då de fastnar i köbildning, därför tittar vi på ett eventuellt busskörfält på Stockholmsvägen för att bussen ska kunna köra om bilköer och bli ett alternativ för resenärer.

En annan idé är någon form av övergång för gångare och cyklister över Stockholmsvägen vid Ingelstarondellen.

– Cykelvägarna har byggts ut, men ibland blir man fortfarande tvungen att ta omvägar, där tittar vi om vi kan hitta några lösningar. Men det blir i så fall ganska kostsamt, eftersom det är mycket biltrafik och flera körfält krävs en tunnel eller bro, säger Johan Smedner.

Trafikutredningen beräknas vara klar under våren. Efter det kommer beslut att fattas om detaljplanerna för nyetableringar och utbyggnader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa