Högbyskolan i Finspång invigs.

Det ser ut att ha varit en pampig invigning, när Högbyskolan invigdes i Finspång anno 1911.

Finspångs kommun 29 september 2019 14:00

Bland deltagarna märks bland annat självaste brukspatronen Axel Ekman, tillsammans med många andra prominenta personer.

Den här bilden är hämtad ur hembygdsforskaren Eric Larsons enorma samling av fotografier, som han före sin död skänkte till Finspångs kommun.

Idag finns de i kommunens arkiv och sköts av bland annat arkivassistent Ulla-Karin Karlsson.

–  Det är en otroligt fin bildskatt, där man kan hitta personer och miljöer från förr i tiden, konstaterar Ulla-Karin Karlsson.

– Och det finns möjligheter för bland annat de som vill forska i kommunens historia att titta på bilderna.

Eric Larson hade sig också vinn om att skriva ner bildtexter, till många av bilderna, vilket givetvis gör dem extra värdefulla.

På bilden från Högbyskolans invigning 1911, kan man i hans bildtext läsa att på bilden i första raden syns, förutom brukspatron Axel Ekman, även byggmästare Nilsson, brukspredikanten och kyrkoherden Löfdahl, ecklesiastikminister Berg med fru, kyrkoherde Svante Ekman, folkskolläraren Abel Bergsten, skolföreståndare Erik Bergsten och byggmästare O. Ericsson.

1993 sålde Finspångs kommun fastigheten 1993 till ABF. Den har därefter sålts vidare några omgångar.

2013 var ett ärende i kommunstyrelsen om att köpa tillbaka fastigheten för att ha som evakueringslokaler vid bygget av nytt vårdcentrum. Det blev dock aldrig aktuellt. 

ABF finns kvar i huset och kulturskolan har filmutbildning i dag. Det kan även vara en del andra verksamheter i huset.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Sonstorps Bruk från förr i bilder

Sonstorps Bruk från förr i bilder