Vinner tvist efter bilköp

En Finspångsbo är missnöjd med ett bilköp. Nu rekommenderar Allmänna reklamationsnämnden bilfirman att betala ersättning till kunden.