"Vi ser gärna fler funktionshindrade"

Ryttarkamraternas satsning på ökad säkerhet ledde till finbesök när det var dag för den årliga idrottsdagen, arrangerad av länsstyrelsen och Östergötlands idrottsförbund.

13 juni 2019 08:00

– Under den här dagen träffas representanter från olika idrottsföreningar och kommuner och utbyter erfarenheter. Det har varit en tradition i runt tio år. Årets tema är ”Inkluderande och välkomnande idrott”, säger Marie-Louise Elebring, verksamhetsledare och kommunikatör på Östergötland idrottsförbund.

På tisdagen var det således dags för årets träff, som inleddes med ett regnigt ”studiebesök” hos Ryttarkamraterna Finspång.

– Anledningen till besöket är att föreningen jobbat hårt med att öka säkerheten för både människor och djur. Det arbetet har finansierats med anläggningsstöd från Östergötlands idrottsförbund och från Finspångs kommun, fortsatte Marie-Louise Elebring.

Ridskolechef Elisabeth Svedemark tog emot besökarna, som bestod av företrädare från Finspångs kommun, Östergötlands idrottsförbund och länsstyrelsen med landshövding Carl Fredrik Graf i spetsen.

Hon berättade inledningsvis om den satsning som gjorts för att ge funktionshindrade möjlighet att rida, bland annat genom att införskaffa en lift.

– Och vi ser gärna att fler funktionshindrade kommer till oss, tillade hon innan hon gick över på säkerhetstemat, där fokus har legat på hästarnas hagar.

– Vi vet att det är svårt att exempelvis leda ut hästar ur leriga hagar, för såväl personal, som hästägare och de som rider lektioner. Det är lätt att fastna i leran samtidigt som flera hästar trycker på och vill ut. Därför har vi lagt grus vid bland annat ingångarna och grus på vägen in och ut från stallet, förklarade hon och visade resultatet.

Arbetet har alltså kunnat genomföras tack vare det ekonomiska bidrag som föreningen fått – 150 000 kronor från Östergötlands idrottsförbund och 70 000 kronor från Finspångs kommun.

För att ytterligare höja säkerheten har flera lyktstolpar monteras upp på anläggningen, bland annat ut till hagarna.

– Vi kunde helt enkelt inte erbjuda våra ridanden, anställda och medlemmar den säkerhet vi ville innan vi gjorde de här förbättringarna, tillade Elisabeth Svedemark.

Landshövding Carl Fredrik Graf och de övriga besökarna var imponerade av vad de såg. Och Carl Fredrik Graf, som själv har ett stort hästintresse, menade att ridsporten verkligen är inkluderande.

– Det spelar ingen roll vilket kön du har, och män och kvinnor tävlar mot varandra. Det har inte heller någon betydelse hur gammal du är. Ridsporten är verkligen till för alla, konstaterade han.

Dagen fortsatte sedan med seminarium i Linköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ramstedt

Ämnen du kan följa