Vad var målskjutningssällskapet?

Finspångs Målskjutningssällskap omnämns med text och bilder i Finspångsboken.

Det vill säga den bok som gavs ut 1987, full med bilder och mycket text från "en svunnen tid" i Finspång.

Torild Lindvall skrev texterna och medarbetare för bokens färdigställande var också Karl-Erik Hjertqvist, Gudrun Kolsberg och Leif V. Eriksson.

Flera bilder visar aktiviteter från något som heter Finspångs Målskjutningssällskap och som idag lär vara en okänd förening för de allra flesta Finspångsborna.

Men om någon sitter inne med kunskaper om föreningen, är ni välkomna att höra av er till Folkbladet och maila till "soren.bostrom@folkbladet.se."

Så här skriver i alla fall Torild Lindvall i boken, under rubriken Idrott och friluftsliv:

"En föregångare till våra dagars sport- och idrottssammanslutningar i Finspång, var förvisso Finspångs Målskjutningssällskap.

Den var i verksamhet 1870-1924.

Genom prisskjutningar och åtföljande fester, främjades en god gemenskap.

Medlemmarna var goda jägare och jaktvårdare.

Initiativtagare till sällskapet var den framgångsrike handlanden Sixten Hagelstein.

Senare efterträddes han som ordförande av skogschefen Johan Karsberg.

Från och med 1890-talet fick även arbetare vara med i målskjutningssällskapet.

Man lånade ut gevär till skyttar utan eget vapen.

För att förhöja stämningen vid tävlingar och fester, erbjöds Bruksmusiken medlemsskap, utan att behöva erlägga avgift, enligt stadgarna.

Sällskapets första skjutbana med paviljong, var belägen i närheten av kägelbanan norr om Bönern.

1920 flyttades den till Fäskogen, omedelbart väster om Sundsvägen."

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa