V ville ha svar om låglönesatsningar

Det var Vänsterpartiet som ställde de flesta frågorna till den styrande trion (S+C+KD) under onsdagskvällens kommunfullmäktige.

22 maj 2019 21:23

Under många år styrde Vänsterpartiet Finspångs kommun politiskt tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Efter valet hösten 2018 valde S istället att samarbeta med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Tonläget från Vänsterpartiet har efter den omgörningen, av naturliga skäl, förändrats. I en interpellation ställde V två direkta frågor till kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) när det gällde lönepåslag för lågavlönade inom kommunen.

– Vilka åtgärder kommer de styrande att vidta för att minska skillnaden mellan mäns och kvinnor löner för kommunalt anställda? Kommer det politiska styret att i budget för 2020 avsätta medel för de som är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna?, frågade Stefan Carlsson (V) från talarstolen.

Vänsterpartiet poängterade att förändringen till mer jämställda löner mellan män och kvinnor går alldeles för sakta.

– Att traditionella kvinnoyrken värderas lägre är inget vi i ett modernt samhälle kan vara stolta över. I den här frågan kan kommunen verkligen visa vägen, fortsatte Stefan Carlsson.

Ulrika Jeansson förklarade sin syn på saken.

– Vi har gjort låglönesatsningar förut, tillsammans med Vänsterpartiet, men det finns problem med sådana satsningar. De som inte får pengar i en låglönesatsning, ställer frågor om det till sin närmaste chef och det är oftast väldigt svårt att svara på varför den ena får men inte den andra, sa hon.

Ulrika Jeansson delar synen med Vänsterpartiet att vissa yrkesområden, som är kvinnodominerade inte har samma lönestatus som andra yrken som är mansdominerade.

– Däremot tycker jag att den modell för lönebildning som är vedertagen i Sverige och också i Finspång, den svenska modellen, där parterna gör upp lön via både centrala och lokala förhandlingar är den väg som man ska följa, poängterade hon.

Replikskiftena fortsatte i flera omgångar.

– Hur är tanken framåt, 2020 och så vidare? Finns det en ambition att satsa på låglönegrupperna?, undrade Stefan Carlsson återigen.

– Jag ser fortfarande inte hur ett låglönepåslag kan förklaras när man kommer till den individuella lönesättningen, kontrade Ulrika Jeansson.

Det fanns också frågor som Vänsterpartiet var helt överens med den politiska ledningen om. En sådan fråga var att bygga ut äldreomsorgen med fler platser för särskilt boende. Beslutet blev att bygga ut Hällestadgården och bygga ett nytt äldreboende, samt avveckla Storängsgården när det nya boendet är färdigbyggt. Alla partier var med på detta, förutom Sverigedemokraterna, som ville se en annan lösning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa