Tidtabellerna slopas vid sjukresor

Från och med 1 juli är det Östgötatrafiken som ansvarar för sjukresorna i Finspångs kommun. Det innebär bland annat att resorna inte längre styrs av en tidtabell.

14 juni 2019 10:00

Förändringen beror på den trafikupphandling som Östgötatrafiken nu gjort kring sjukresor och som har sin grund i ett politiskt beslut. Det innebär att Östgötatrafiken kommer att använda sig av egna upphandlade entreprenörer och inte av Transportenheten i Finspångs kommun eller Hällesta Buss, som hittills.

– Det blir alltså helt andra chaufförer och fordon som hämtar mot vad resenärerna är vana vid. Förändringen innebär också att resorna inte längre kommer att vara tidtabellsstyrda. De som beställer resa får i stället via Östgötatrafikens växel besked om när de blir hämtade. Och det blir nog en förbättring, främst för dem på landsbygden, där resorna inte gått så tätt, säger trafikingenjör Joakim Joge, Finspångs kommun.

En annan förändring är att det inte längre blir någon uppdelning av så kallade inomkommunala resor och kommunöverskridande resor.

– Förut har Östgötatrafiken genom sina entreprenörer kört de resor där någon exempelvis ska till Norrköping, medan Transportenheten och Hällesta Buss kört sjukresor inom Finspångs kommun. Nu kommer samtliga sjukresenärer att köras av Östgötatrafikens entreprenörer, förklarar Joakim Joge.

Bokningarna ska resenärerna göra hos Östgötatrafikens beställningscentral. Vanliga färdtjänstresor påverkas inte av de nya rutinerna utan bokas genom kommunens beställningscentral.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ramstedt

Ämnen du kan följa