På senaste kommunfullmäktige kom frågan om Ljusfalls friskola upp. Liberalernas Mikael Wallin ställde en direkt fråga till utbildningsrådet Frida Granath, om vad kommunen kan göra för att hjälpa Ljusfalls friskola inför höstens terminstart.

Utbildningsrådet Frida Granath svarade: ”Vi har en dialog med skolan, men som kommun måste vi bemöta alla friskolor lika. Det gör att vi inte kan göra någon särskild satsning på Ljusfalls friskola. Vi har också tittat över elevpeng och lokalhyror för att se om vi ligger rätt. Det vi har kommit fram till är att kommunen ligger rätt i både elevpeng och lokalhyror. Kommunen har försökt vara tillmötesgående, men vi kommer inte att gå in och göra några särskilda satsningar på Ljusfalls friskola”, poängterade hon.