Så många i singelhushåll

39 procent av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll vilket gör det till den vanligaste boendekategori i Sverige. Finspång ligger precis på rikssnittet, här bor 3 972 personer i singelhushåll vilket är 18,5 procent av befolkningen.

4 januari 2018 15:00

Sverige är det land i Europa med störst andel ensamhushåll och västra Europa är för övrigt den världsdel som har flest singelhushåll i världen – andelen är ganska mycket större än till exempel Nordamerika. Rent historiskt är detta en relativt ny företeelse där ett antal faktorer brukar pekas ut som orsaker: bland annat kvinnlig frigörelse, teknikutvecklingen (tv, radio och nu senast sociala medier) samt den ökande urbaniseringen.

I Sverige är ensamhushåll den vanligaste boendekategorin enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren: totalt finns det i riket 1,7 miljoner hushåll med en person (2016) vilket innebär 39 procent av samtliga hushåll. Trots detta delar fortfarande de allra flesta bostad med till exempel en sambo eller ett barn.

– 82 procent av alla personer i landet bor med någon annan enligt våra siffror, säger Lo Mildh på SCB till Nyhetsbyrån Siren.

Det skiljer dock mycket mellan kommunerna: framförallt sticker glesbygdskommunerna i mellersta och norra Sverige ut med en stor andel singelhushåll. Det är först på plats 19 som man hittar en storstadskommun: Solna. I Ljusnarbergs kommun är nästan var fjärde person boende i ensamhushåll medan det bara är var tionde person som bor ensam i Habo.

– Skillnader i åldersstrukturer är en förklaring. Många flyttar i 20-30-årsåldern och byter då ofta också kommungräns, kommenterar Lo Mildh.

I Finspång ligger man precis på rikssnittet när det gäller andelen ensamhushåll, 39 procent vilket är en liten ökning från 2011 då siffran var 38,7 procent. Det innebär att 3 972 Finspångsbor nu lever i singelhushåll vilket är 18,5 procent av kommunens befolkning.

De två kommuner i Östergötland som sticker ut lite i SCB:s siffror är Söderköping och Vadstena som trots att det handlar om kommuner med vissa likheter tar varsin ytterlighetsposition i länet. Vadstena toppar andelen ensamhushåll som är hela 41,7 procent medan Söderköping ligger såpass lågt som 31,4 procent. När det gäller andel av kommunens befolkning som bor ensamma ligger Vadstena på 20,6 procent medan det i Söderköping endast är 13,7 som lever i ensamhushåll.

En iakttagelse är också att andelen personer som lever ensamma minskar något i riket: från 18,1 procent år 2011 till 17,7 procent 2016. I absoluta tal ökar dock antalet personer på grund av befolkningsökningen. 2016 bor sammanlagt 1 772 498 personer ensamma.

Singelboende

Västra Europa har högst andel ensamhushåll (32 procent), och Afrika och Mellanöstern lägst (6 procent).

I USA sker ökningen framförallt i stor­städer som San Francisco, Washington och Atlanta – där över 40 procent är ensamhushåll, vilket är en ökning på över tio procent sedan 50-talet.

I Kina går utvecklingen ännu snabbare, där har singelhushållen dubblerats under 2010-talet.

Källa SCB, The Economist, och Brigham Young University

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa