Röd protest mot skolneddragningar

Under måndagen klädde sig Storängsskolans personal i rött för att protestera mot alla neddragningar i skolan. Ett stort antal elevassistenter och resurspersonal försvinner till höstterminen.

10 juni 2019 20:00

Förra årets besparingar följs upp av mer åtstramningar inom skolan.

– Sex fast anställda omplaceras till andra jobb och många visstidsanställda får sluta. Det innebär att cirka 15 elevassistenter och resurspersonal försvinner till nästa termin, säger Johanna Fritiofsson, lärare på Storängsskolan.

Under måndagen klädde sig Storängsskolans personal i rött för att betona att det inte går att spara mer.

– Vi är frustrerade över att det dras ner så mycket, ändå förväntas det toppresultat, säger läraren Lisa Åberg.

Det fastslås att det är barnen som är i störst behov av hjälp som påverkas mest av neddragningarna.

– Assistenterna är deras stora stöd i livet, påpekar Daniela Hell, lärare och facklig representant.

– Problemet är att vi inte kan ge barnen det stöd de behöver. Om det satsas på barnen nu kommer det inte kosta så mycket i slutändan, som det gör om de inte klarar av grundskolan. Det är det vi hoppas kommunen ska förstå med protesten, betonar Lisa Åberg.

Läraren och fackliga representanten Veronica Vestin lyfter fram att kommunen bryter mot skollagen eftersom Storängsskolan inte får de ekonomiska resurser som skolan har rätt till.

– Vi har stora socioekonomiska behov. Kommunen har, enligt Skolinspektionen, inget resursfördelningssystem som utgår från elevernas förutsättningar och behov. Det går inte att vara lärare utan extra stöd, vi kommer inte ens ha en assistent per klass i höst, säger Veronica Vestin.

Det konstateras att Finspångs kommun ligger på plats 193 av 290 av landets kommuner när det gäller undervisningskostnad.

Johanna Regnell, rektor på Storängsskolan, påpekar att en kompetensväxling i verksamheten påbörjades förra året.

– Ett tag var vi fler lärarassistenter än lärare på skolan. Vi behöver fler lärarresurser och har anställt en specialpedagog och två speciallärare, säger hon.

Johanna understryker att detta görs enligt en ny lag som garanterar tidiga stödinsatser i utbildningen.

Förstår du lärarnas oro för att det är barnen som är i behov av mest stöd som drabbas?

– Det tycker inte jag. Det löser vi genom att få in fler speciallärare. Vi har samverkat och gjort riskanalyser. Det handlar om att hitta andra arbetssätt och effektivisera saker. När det gäller Skolinspektionens bedömning är likvärdig utbildning något vi jobbar med i hela kommunen. Men vi får en tight organisation till hösten, konstaterar Johanna Regnell.

Frida Granath är utbildningsråd i Finspångs kommun.

Vad anser ni om att lärarna på Storängsskolan tycker att skolan inte får de resurser som de har rätt till med avseende på den elevsammansättning som finns och att kommunen därmed bryter mot skollagen?

– Det är klart att vi ska följa de lagar som finns och det är klart att barnen ska ha de resurser som de har rätt till, säger Frida Granath.

Hon lyfter fram de statsbidrag som kommunen ansökt om.

– Vi håller på med hur de socioekonomiska resurserna ska fördelas, det är inte färdigt. Vi ska skicka in svar till skolinspektionen i augusti.

Frida lyfter fram den kompetensväxling som pågår i kommunen.

– Vi behöver personer som har så bra utbildning som möjligt, oavsett yrkestitel. Det gäller att använda vår personal med pedagogisk utbildning på rätt sätt, konstaterar Frida Granath.

Fotnot: Efter att den här texten publicerades har rektor Johanna Regnell bett om att få göra ett förtydligande. Hon påpekar att hon har ett uppdrag att förhålla sig till utifrån de resurser som finns och måste göra en organisation utifrån det. Hon betonar att hon förstår lärarnas oro, men hoppas att det går att lösa med speciallärare och specialpedagoger, istället för elevassistenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson