Och som vanligt i boken i övrigt, illustrerat av bilder från lagerchefen Eric Larsons samling av bilder, som han donerade till Finspångs kommun.

Bilderna om kommunledningen, spänner ända från 1910-talet och fram till 1970-talet och på någon bild skymtar även Torild Lindvall, som på den tiden var kommunalråd i Finspång.

Den äldsta bilden i boken, visar socialdemokratiska ledamöter i Risinge kommunalfullmäktige från 1919.

Artikelbild

Socialdemokratiska ledamöter i Risinge kommunalfullmäktige år 1919.

Torild Lindvall berättar i boken att kommunfullmäktige i Finspång började just året 1919, sedan det hållits allmänna val. Från den tiden finns en bok med i bilden från anno 1919.

Vid det här valet fick socialdemokraterna 20 platser i fullmäktige medan de borgerliga partierna tillsammans erhöll 10 platser.

Sedan hoppar Lindvall fram i tiden till 1 januari 1942, då Risinge landskommun ombildades till Finspångs köping. Den gången bestod fullmäktige av 25 socialdemokrater, två högerpartister, två folkpartister och en från centern.

Därefter blev nästa stora förändring 1 januari 1971, när Finspångs köping, Hällestad och Hävla landskommuner, slogs samma till nya kommunen Finspång. Då var den politiska sammansättningen 33 socialdemokrater, fem moderater, nio centern, sex folkpartister, en kristdemokrat och en vänsterpartist.

Även från den tiden, 1972, finns en bild med i boken och där syns även artikelförfattaren Torild Lindvall på bilden.

Bland övriga bildmaterialet skymtar talman Fridolf Thapper, talman Martin Skoglund och ett möte med pensionsnämnden 1963 och polisnämndens möte på 1960-talet.