Oro och ilska på landsbygden

Östgötatrafikens beslut att korta en busslinje och att Telia stänger telenätet oroar och upprör de boende i Regnatrakten.

8 mars 2016 07:00

Östgötatrafiken har beslutat att lägga ner och korta ett stort antal turer i hela länet. Ett hårt slag för många av de boende på landsbygden. En förändring när det gäller linje 417 är att sträckan norr om Igelfors stryks.

– I förslaget ska bussen vända i Igelfors. Vi har haft ökad inflyttning till Regna med flertalet barnfamiljer. Det finns inget vettigt underlag för beslutet. Den sista sträckan rör sig endast om sju kilometer, säger Eva Hagström Öberg, engagerad förälder och styrelseledamot i Igelfors-Regna bygderåd.

Hon påpekar att de som drabbas mest av beslutet är de gymnasieelever som bor i Regna från och med höstterminen 2016.

– Det är tolv ungdomar plus fyra elever som går i friskola i Norrköping. Sammanlagt drabbas 16 ungdomar, byns och kommunens framtid. Kommunen har inget att ansvar att köra gymnasieelever. Men det måste gå att bo i Regna och gå på gymnasiet, betonar Eva Hagström Öberg.

Hon understryker att det saknas data för linjen vad gäller antalet resande och kostnader.

– ”16-bussen” är den som de flesta åker. ”18-bussen” reser endast ett fåtal med (vänder redan nu i Igelfors). Morgonbussens nyttjande varierar. Den passar ofta dåligt med skoltider och många kan åka med arbetspendlare, säger Eva.

På onsdag kväll hålls ett bygderådsmöte i Igelfors, där ansvariga politiker får svara på frågor som: Vad gör kommunen när/om linjen försvinner? Får gymnasieelever åka med i kommunala skolskjutsar? Kan kommunen köpa loss sträckan från Östgötatrafiken?

– Jag har varit i kontakt med ansvariga i kommunen som är upprörda över beslutet och tycker att det är jättetrist. Jag förväntar mig att de har en plan på onsdag kväll, säger Eva Hagström Öberg.

Det finns dessutom en oro för vad som händer när telenätet stängs av norr om Igelfors i höst. Finets ledning finns också på plats vid mötet för att svara på frågor.

– Både Östgötatrafiken och Telia har tagit besluten över huvudet på oss. Mobiltäckningen är urusel och varierar stort. Vi är livrädda för att utrymmet för det trådlösa inte kommer att räcka till alla. Flera företag är helt beroende av uppkoppling hela dagarna. Vi undrar när utbyggnaden av fiber ska ske och hur vi kan bli prioriterade, säger Eva.

Hon för en ständig kamp för landsbygden.

– Det är ett evigt kämpande. När beslut tas utan vår vetskap känns det som att det går i fel riktning, att det bara blir svårare att bo här, konstaterar Eva Hagström Öberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson