Ny väg gör att elever mister skolskjuts

Den nya gång- och cykelvägen mellan Butbro och Lotorps skola gör att elever som tidigare haft skolskjuts på sträckan inte längre kan räkna med det.

9 juni 2019 20:00

Flera elever som bor i Butbro har tidigare kunnat åka skolskjuts till Lotorps skola utan att ha behövt ansöka om det. Och utan att uppfylla avståndskravet. Orsaken har varit att sträckan mellan hemorten och Lotorps skola inte har ansetts vara tillräckligt trafiksäker, eftersom delar av den saknat gång- och cykelväg.

Men under förra året gjorde Finspångs kommun tillsammans Trafikverket en ny gång- och cykelväg mellan Rävuddsvägen och Östermalmvägen i Butbro. Med förstärkt belysning vid två passager.

Nu anses sträckan vara säker för eleverna, vilket gör att de som tidigare har haft skolskjuts inte längre beviljas det från och med läsåret 2019/2020.

– Vi har skickat ut brev till berörda med information om förändringen. Och jag har fått en del samtal med frågor kring det här. Men det handlar ju om att det ska vara samma regler för alla. Undantaget som varit har ju berott på att det inte har ansetts trafiksäkert. Men nu har sträckan säkrats upp, säger trafikingenjör Joakim Joge vid Finspångs kommun.

Enligt reglerna som gäller får barn från förskola och upp till årskurs 3 skolskjuts om sträckan är tre kilometer eller längre, för elever i årskurs 4–6 gäller från fyra kilometer och för elever i årskurs 7–9 från fem kilometer.

I direktiven framgår dock att det finns möjlighet för eleverna i Butbro att ansöka om skolskjuts även för kommande läsår, som beviljas i mån av plats.

– Jag har redan fått in en del ansökningar, säger Joakim Joge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ramstedt

Ämnen du kan följa