Nilsoves Glimtar

7 september 2019 08:00

GO´MORRON!

Åren går, det lär vi alla märka. I år firar 84-årige Arne Bard i Finspång 40-årsjubileum med sitt stora intresse för hembygden och forskning om och inventering av alla de torp som funnits i Risinge socken. "Jag har svårt att ta in att det är 40 år sedan jag började. Jag har haft väldigt roligt under åren," sa Arne vid den sammankomst han härom kvällen höll i Klippestorpsgården inför 15 personer.

Han gjorde korta nedslag åt både höger och vänster under den nästan två timmar långa redogörelsen om sitt arbete i arkivens gömmor och på plats ute i skogen, som han vid flera tillfällen delat med sig till allmänheten genom anordnade torpvandringar. Cirka 425 torp och soldattorp har han hittat i Risinge socken, som var den största socknen utanför städerna i Östergötland. Arne har dokumenterat dem alla, från det torpen startades och till de sista boende flyttade ut och tagit del av de öden som människorna fick kämpa mot under sin enkla levnad .Ett gigantiskt arbete, som tog honom 23 år att gå igenom. På senare år har insamling av foton varit en huvuduppgift. I dagsläget förfogar han över 2.559 fotografier.

Innan Arne Bard började med torpen ägnade han fritiden åt idrotten, huvudsakligen skidor och cykelåkning. Han har åkt åtskilliga Vasalopp och Vätternrundor och andra långlopp. I allt han gjort har han gått in för det till hundra procent och med en grundlig noggrannhet.

Bland dem som lyssnade på Arnes torpminnen fanns Carita Sundin, som växte upp i Finspång och då hette Gustafsson och 1981 korades till Miss Sverige och deltog i Miss World-tävlingen i Florida, USA. Numera bor hon i Kanada. Hon överraskade Arne Bard med att läsa upp en dikt om Arnes forskning, som han rörd tog emot. Carita var en gång prao på Folkbladets Finspångsredaktion, men journalist blev hon inte. Däremot författare och det duger ju också.

I juli var det exakt 50 år sedan amerikanarna Neil Armstrong och Edwin "Buzz" Aldrin blev de första människorna som tog några steg på månen. Det var en sensation och jag minns hur jag följde rapporteringen 1969. Många kommer nog ihåg händelsen. Janne Andersson i Finspång påpekar något som säkert få vet, nämligen att Buzz Aldrin har en svensk bakgrund. Under 1800-talet kom smeder från bruk i Värmland till Lotorps Bruk. Stamfadern hette Göran Andersson Aldrin och var född i Stjernsfors i Värmland 1708. Janne berättar att det under 1900-talet bodde många Aldrinare i Lotorp. Idag finns några ättlingar kvar i Finspång.

16 augusti lämnade årets tornseglare på Dunderbacken Finspång för sydligare nejder. Mona-Lisa Lindgren har följt tornseglarna i decennier. I år såg hon som mest sju fåglar samtidigt och det är, säger hon, ett normalt antal.

Något förvånad ser jag att det finns en trafikspegel i korsningen Jonas Wenströms väg-Bergslagsvägen. Den fyller säkert sin funktion. Samtidigt undrar jag varför inte en spegel kan sättas upp även vid Vallonvägen-Jonas Wenströms väg. Den skulle också fylla sin funktion. Det har jag tyckt länge och försökt påverka, men det tycker tydligen inte de som bestämmer var speglarna ska utplaceras.

Det är snårigt och dålig sikt vid Skutbosjöns stränder, såväl utmed strandpromenaden som rakt över mot Bildningen och höghuset Majoren. Kommunen har låtit glesa ur närmast Bergslagsbron, men det behövs en radikal röjning hela vägen bort mot Lugnet, för träd, sly och vass höjer sig högt. Kanske sker det senare i höst?

Inger vill ge kommunen en ros för de fina och färggranna blomsterarrangemangen i centrum. "Jag tycker att det varit den finaste blomsommaren någonsin i hela centrum", säger Inger.

Rätt lösning på senaste ortskluringen var Braås i Småland och den nöten knäcktes av följande: Margot Persson, Bröderna Ståhl, Rose-Marie Karlsson, Leif Östberg/Regina Andersson, Margaretha och Anders Eriksson, Margaretha Nilsson, Gudrun Bengtsson, Bengt-Arne Palmqvist, Gun Burman, Johan Sundelius, Lars-Göran Alvarsson och Ruth Snabb i Finspång, Janita Eriksson och Göran och Karin Wickman, Lotorp, Hilli och Berth-Arne Maxe, Borggård, Birgitta Nilsson, Sonstorp, Frukostbordsgruppen på Hällestadgården, Yvette och Ronny Ripskog, Katterum, Gösta Hultmark, Ljusfallshammar, Göran Bergljung, Christina Hertz, Rosemarie Carlsson, Lennart Pehrsson, Norrköping, Jan-Olof Ek och Maj Johnson, Kolmården, Leif Skeppstedt, Högsjö, Gun-Britt Holmgren, Linköping, och Allan Carlsson, Norrtälje.

Månadens ortskluring har gjorts av Bo Sonelin i Norrköping och lyder: Fågel+vattendrag. Svarsalternativ är 070 413 14 62 eller ett sms.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nilsove Magnusson