Vi möts i Amastens lokalkontor, på Stora Allén. Ett kontor som snart är historia.

– Ja, vi har redan börjat riva ut lokalerna från båda håll. Här kommer det bli sex nya lägenheter anpassade för Mo Gårds behov, berättar David Svensson, fastighetschef Amasten Finspång.

Behovet av de tjänster som Mo Gård erbjuder ökar och det behövs fler lägenheter för att kunna ta emot fler brukare.

Artikelbild

| Perfekt upplägg. Amasten bygger nya lägenheter som sedan Mo Gård hyr. Ett perfekt upplägg tycker både Mikael Rånes, fastighetschef Amasten, och Peter Rinman, etableringsansvarig Mo Gård.

– De lägenheter som byggs här kommer också att ha uteplatser mot gatan. Förutom de sex lägenheterna kommer det att finnas ett gemensamt kök, gemensamt vardagsrum för verksamheten och personalytor, förklarar Peter Rinman, etableringsansvarig på Mo Gård.

I skrivande stund har Mo Gård ansvaret för cirka 100 brukare i fem kommuner runt om i landet. 50 procent av verksamheten är förlagd till Finspång, med sex boenden i centralorten och det stora navet i Doverstorp.

– När den här enheten är klar till 1 oktober, har vi sju boenden i Finspång plus Doverstorp. Vi har också ett bygge på gång i Enköping, med ytterligare sex lägenheter som ska vara klart i slutet av året, säger Rinman.

Varför just här?
Artikelbild

| Nytt områdeskonstor. På den här ytan ska Amastens nya områdeskontor anläggas.

– Det finns ett stort behov för vår verksamhet. Sedan vill vi att våra boenden ska vara en integrerad del av samhället. Personerna som ska bo här har samma behov som både du och jag, framhåller Peter Rinman.

Mo Gård har 450 heltidsanställda medarbetare och totalt 600 om man räknar in visstidsanställda och vikarier. Ett antal som kommer att öka med den nya satsningen.

– Vi kommer behöva mer personal. Jag kan dock inte säga exakt hur många. Det beror på brukarens behov. Men ett tiotal nyanställningar är inte omöjligt, säger Peter Rinman.

Mo Gård hyr sedan tidigare lokaler av Amasten.

– Just därför känns det bra att fortsätta utveckla det samarbete vi redan har. Att hela bottenvåningen får liv blir riktigt bra. Frisören och vi kommer flytta till gaveln, mitt emot Netto, där det nu är helt döda ytor, säger Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Vad händer med Amastens områdeskontor under ombyggnaden?

– Vi kommer att leva i kartonger, men verksamheten löper på som vanligt, försäkrar David Svensson.

Amasten förvaltar 914 lägenheter och 30 000 kvadratmeter lokalyta i Finspång. Tidningen har många gånger skrivit om centrum, där Amasten har en hel del tomma lokaler.

– Att vi nu får igång det här bygget på Stora Allén betyder att vi äntligen har fått fart på vår satsning i Finspång och är på rätt väg. Nästa steg blir att bygga lägenheter av lokaler i centrum, där väntar vi bara på myndighetsbeslut för att trycka på startknappen, säger Mikael Rånes.