Hög risk för skogsbrand

Nu har eldningsförbud införts i hela Östergötland på grund av torkan och värmen den senaste tiden.

23 april 2019 16:01

Det var på tisdagseftermiddagen som Länsstyrelsen Östergötland tog beslut om ett eldningsförbud i hela länet – detta efter den senaste tidens värme och torka som bland annat lett till en omfattande skogsbrand strax utanför Tjällmo. Eldningsförbudet gäller från och med onsdagen den 24 april och tillsvidare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog efter förra sommarens torka och skogsbränder tagit fram ett förslag på vägledning med två olika nivåer på eldningsförbud i skog och mark. Det nu tagna eldningsförbudet är den lägre graden och innefattar: förbud mot viss eldning utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle. Däremot omfattas inte eldning vid iordningsställda platser som utformats så att risken för spridning är låg. Det kan exempelvis gälla iordningsställda grillplatser av betong med en markyta av grus runt eldplatsen.

Det är också tillåtet att grilla på den egna tomten i grill eller "annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.". Däremot är inte så kallade engångsgrillar tillåtna.

Länsstyrelsen Östergötland har också beslutat tidigarelägga övervakning med skogsbrandflyg på grund av brandrisken: den började redan idag tisdag den 23 april.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa