Hård kritik efter inställt fullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Medborgarna har i valet lagt sina röster på olika partier, som representeras i kf. Nästa veckas fullmäktigemöte är inställt och vid två tidigare möten har det varit väldigt få ärenden. Hur är läget med demokratin i Finspångs kommun?

22 mars 2019 19:00

– Jag tycker det är problematiskt att ett möte i fullmäktige ställs in. Det finns en viss tidsaspekt i saker och ting. Vi i Vänsterpartiet har lämnat in en motion och en interpellation som nu skjuts upp i två månader. Det vi tar upp är aktuellt även då, men det ska förstås upp på dagordningen så snabbt som möjligt, säger Stefan Carlsson (V).

Nästa kommunfullmäktige var planerat till den 27 mars, men är nu inställt. Tidigare i år har två möten i kf genomförts, med få ärenden.

– Det är tråkigt att det ställs in och att debatten i de ärenden som finns bromsas, anser Stefan Carlsson.

Berit Martinsson (S) är ordförande i kommunfullmäktige och har också varit med som ledamot sedan 1998.

– Fullmäktige är det högst beslutande organet, så det är inte bra att det är få ärenden. Sedan jag blev ordförande för fullmäktige, är det första gången jag ställer in ett möte på grund av att det inte finns några ärenden, säger hon.

Som ordförande i kommunfullmäktige sitter även Berit Martinsson som adjungerad i kommunstyrelsen.

– Det finns just nu ingen dialog om hur vi ska kunna förbättra kf, men det bör vi nog ta tag i snarast, förklarar hon.

Det är något som Torgny Maurer (SD) skriver under på.

– Vi har under årens lopp lämnat in flera motioner om just det, men hela tiden fått nej. I våra ögon är det tjänstemännen som styr Finspångs kommun tillsammans med kommunstyrelsen. Det finns många fler ärenden som borde läggas ut på kommunfullmäktige för diskussion och beslut. Men det är väl smidigast för de styrande att ha det så här och det är helt lagligt att ta beslut på delegation, säger han och fortsätter:

– Men jag vet inte om det är så bra för demokratin. Jag jämför med andra kommuner som har långa och livfulla möten, medan vi här i Finspång måste lägga in en kafferast för att inte allting ska vara klart på en timme. Det är faktiskt direkt pinsamt och något som är fel, tycker Torgny Maurer.

Inte heller oppositionsrådet Inge Jacobsson (M) är imponerad av det inställda kf-mötet nästa vecka.

– Nej, det är inte bra för demokratin. Det är inte bra att informationsflödet från till exempel beredningar stannar upp, säger han.

Hugo Andersson (C) är miljö- och samhällsbyggnadsråd och dessutom förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är C som styr politiskt tillsammans med S och KD.

– Det är inte bra med ett inställt kf. Vi måste skapa underlag för ordentliga diskussioner i fullmäktigeförsamlingen, sedan har jag inga exakta planer just nu för hur vi ska göra det. Det finns ett behov att ta tag i frågan och det ska vi se till att göra, förklarar han.

Kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) vill inte ha det som i Norrköpings kommunfullmäktige, där det ofta är ganska hårda debatter.

– Nej, absolut inte. Det är inte trevligt. Att ha information är viktigt, men det behöver vi inte ha fullmäktige till. Det finns många andra sätt att nå ut med information. Den här gången var det rätt att ställa in fullmäktigemötet, slår hon fast.

Tanken är att de strategiskt viktiga besluten ska tas upp i kommunfullmäktige.

– Så är det och det kommer sådana ärenden på nästa fullmäktigemöte. Det jag kan sakna är mer debatt och det tror jag också kommer. Men där har alla partier ett ansvar att göra sina röster hörda i olika frågor. Vi tillsammans med C och KD har låtit våra ledamöter träna internt på att gå upp i talarstolen. Sedan gäller det att få ett underlag från tjänstemännen som gör att ledamöterna på ett enklare sätt kan sätta sig in i de olika frågorna och blir mer trygga att gå upp i talarstolen, säger Ulrika Jeansson.

Är för mycket avgjort och beslutat innan det eventuellt når kommunfullmäktige?

– Nej, det tycker jag inte, säger Ulrika Jeansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa