Här ska 1 000 personer bo i framtiden

Nu går kommunen vidare i planeringen av Vistinge by. När allt är klart ska 350 nya hushåll finnas där med cirka 1 000 personer.

19 maj 2019 17:00

– Det är första gången vi gör på det här sättet och använder oss av ett planprogram. Man kan säga att det är en utredning mellan översiktsplan och detaljplan, berättar kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Ett politiskt beslut om att godkänna planprogrammet har nyligen tagits.

– Det är ett gigantiskt område som en privat aktör vill bygga på. Vi som kommun välkomnar förstås ett sådant initiativ. Det ligger helt i linje med att kommunen ska arbeta för att nå 30 000 invånare år 2035, utvecklar hon vidare.

I Vistinge, i direkt närhet av riksväg 51 några hundra meter in på vägen till Rejmyre, finns idag cirka tio bostadshus. Nu är tanken att den siffran ska mångdubblas. Enligt förslaget ska 350 hushåll uppföras. Det ska bli en blandning av villor, radhus och lägenheter. När allt är fullt utbyggt handlar det om att cirka 1 000 personer ska ha sin fasta punkt i tillvaron i Vistinge by.

– Ett jättespännande projekt, som kommunen vill bana väg för. Det är lika stort som ett nytt Rejmyre och ligger perfekt i "spåret" mot Norrköping. Många vill bo åt det hållet, poängterar Ulrika Jeansson.

Så kommunen kommer inte att äga marken där det ska byggas?

– Just nu gör vi inte det. Det är den privata aktören som äger marken och också bor där. Skulle den personen i framtiden vilja sälja mark till kommunen, så får vi ta ställning till det då. Det är också den privata aktören som står för byggandet.

För kommunens del tar nu detaljplanearbetet vid, som kan ta upp till två år att färdigställa. Även om kommunen inte äger marken och har något med byggandet att göra, kommer en så stor utbyggnad att föra med sig kommunala åtaganden. Det rör sig om barnomsorg, kommersiell service, olika fritidsverksamheter med mera. Resonemang förs också om iläggningsplats för räddningstjänsten vid Ysundaviken/Glan och eventuella bryggplatser och badplats.

– Det vi tidigt i det här arbetet har tagit med oss är att ha en dialog med Trafikverket. Det blir förstås mer trafik in och ut från Rejmyrevägen och till riksväg 51. Hur löser vi det på bästa sätt? frågar sig Ulrika Jeansson.

En studie av behovet för separata gång- och cykelvägar behöver utredas och nya lokalgator anläggas. Det finns heller inget kommunalt avlopps- eller dricksvattensystem i området idag. Den frågan behöver enligt utredningsmaterialet utredas särskilt. Bullernivån från trafiken på riksväg 51 ska också utredas och hanteras.

Fotnot: Markägaren vill inte uttala sig utan hänvisar alla frågor till ett ombud som vi har sökt utan resultat.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa