Här planeras massor av bostäder

Vallonbygden planerar nybyggnation av ett stort antal hyresrätter vid sex olika områden i kommunen. "Vi hoppas komma igång och bygga hösten 2020", säger Vallonbygdens vd Hans-Erik Olofsson.

14 mars 2019 19:00

Vallonbygdens styrelse har beslutat att fortsätta med nybyggnationen i Finspångs kommun.

– Vi tittade på ett 15-tal tomter som vi tyckte var intressanta. Sedan har vi valt att gå vidare med sex tomter under 2019, säger Hans-Erik Olofsson.

De flesta av dessa fastigheter ägs av kommunen, därför ansöker bolaget om markanvisning på dessa fastigheter.

Hyresrätterna planeras att byggas vid Ekkällevägen, Storhagsvägen, Erkers väg i Lotorp, Sjöviksvägen (vid gamla Folkets park), De Wijks väg och Kalkugnsvägen.

– Vid Ekkällevägen har vi tänkt bygga fyra-sexvåningshus, där det blir 24 eller 36 lägenheter. Vid Storhagsvägen, mittemot FFK-stugan, har vi planer för 16–24 lägenheter, både envånings- och suterrängvillor.

Vid Erkers väg i Lotorp är planen att bygga sju tvåplanshus med 28 lägenheter.

– Vid Ekkällevägen, Storhagsvägen och Erkers väg räknar vi med att komma igång med planarbetet under 2019. Vår ambition är att bedriva det här själva, vi tror att det kommer gå fortare och billigare, betonar Hans-Erik Olofsson.

Vid Sjöviksvägen i området kring gamla Folkets park är tanken att ett stort antal hyresrätter ska byggas.

– Vi har tänkt oss cirka 150 lägenheter i radhusliknande boenden, som är populära. Men det förslaget ska utredas vidare, så det byggprojektet kommer nog inte starta förrän om ett par år.

Den aktuella tomten på Kalkugnsvägen ligger bredvid hyreshuset Majoren.

– Där har vi en fastighet som vi planerar att riva och bygga ett åttavåningshus, säger Hans-Erik Olofsson.

Den sista av de sex aktuella områdena ligger på De Wijks väg.

– Det är två olika tomter som ska slås ihop, där den gamla bordtennislokalen låg. Tanken är att bygga två hus, där det finns plats för 24–36 lägenheter.

Vallonbygden jobbar aktivt med uppdraget att Finspångs kommun ska växa invånarmässigt, med visionen att nå 30 000 invånare år 2035.

– Det är det viktigaste målet vi har, som vi hela tiden arbetar med. Det känns bra som vd, för jag gillar utveckling.

Alla dessa byggprojekt är riktigt stora satsningar. Vi är i behov av byggbara tomter, det har vi inte i dag. Det är detaljplanerna som tar tid när det gäller stora byggprojekt, konstaterar Hans-Erik Olofsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson