Här får förskolan grön flagg

Arbetet för en bättre miljö med hållbar utveckling har gett resultat. Nu har ”I ur och skur"-förskolan Sjövik firat att de tilldelats Grön Flagg.

21 augusti 2019 18:48

Sjövik är en fristående ”I ur och skur"-förskola som bedriver verksamhet utifrån Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och arbetar efter målen i läroplanen. Det senaste året har skolans personal och barn jobbat extra mycket med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Som ”I ur och skur"-förskola ligger det i vår filosofi att tänka på miljön. I och med satsningen på Grön Flagg har medvetenheten ökat ännu mer hos oss och barnen, säger Jessica Gutenberg, barnskötare vid Sjöviks förskola.

Allemansrätten, kretslopp, rörelse och hälsa har varit ämnen som det har jobbats med.

Under onsdagen firades certifieringen när ”Skräp-Maja” kom på besök med den gröna flaggan och diplom till samtliga förskolebarn.

Femårige Levis Wiklund har lärt sig mycket.

– Vi plockar skräp för att ta hand om naturen. Det är viktigt att göra det, för annars kommer naturen att dö, säger han.

– Vi har ritat våra egna gröna flaggor och varit ute i naturen och plockat skräp, säger Malte Forsström, 5.

En avdelning hade gjort en egen sång som handlar om kretslopp och det dansades en hel del i samband med firandet.

På Sjöviks förskola arbetar sju pedagoger och en kock och för tillfället är 37 barn inskrivna, fördelat på tre avdelningar.

– Håll Sverige Rents program Grön Flagg innebär att vi har med oss hållbarhetsfrågorna varje dag i allt vi gör, att det är ett förhållningssätt, konstaterar Jessica Gutenberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson