"Har blivit ett laglöst rum."

Hotfulla ungdomar skapar otrygghet bland lärare och elever på Bildningen under kvällarna. Nu vill skolledningen för Curt Nicolin Gymnasiet låsa entrédörrarna i ett försök att stoppa problemet.

11 januari 2018 07:00

– Det har blivit ett laglöst rum. Det har rört sig massa folk som inte har där att göra och inte följer ordningsregler. De här personerna uppträder hotfullt och respektlöst, vilket gör att både personalen och elever upplever otrygghet, säger Anders Södergren, rektor på Curt Nicolin Gymnasiet som har sina lokaler i huset.

Nu anser skolledningen och lärarnas skyddsombud att det har gått för långt. I snart ett år har det förekommit hotfulla situationer och förstörelse i rotundan utanför biblioteket. Det har bland annat förekommit att personer vistats med kniv i lokalen och att möbler skurits sönder. Störst har problemen varit under kvällstid när det finns få vuxna på plats, samtidigt som biblioteket fortfarande har öppet.

– Det har varit incidenter på kvällar när vi till exempel haft utvecklingssamtal. Då kan man vara där som ensam lärare och sitta kvar sent. Lärarna har då varit oroliga för vad som kan hända. Nu vill vi säkerställa att det är tryggt att röra sig där, säger Emilia Lindahl, fackligt skyddsombud för lärarnas riksförbund.

Otryggheten innebär enligt rektor Anders Södergren risker för både personalen och de elever som vistas där. Därför kräver skolledningen och de fackliga skyddsombuden att kommunen snabbt gör något för att lösa problemen i Bildningen.

– Vi har tidigare tagit upp problemet i olika sammanhang och det har biblioteket också gjort. Då har kommunen inte hittat några lösningar, säger Anders Södergren.

Nu har skolledningen själva fattat ett beslut om att låsa dörrarna till Bildningen efter kontorstid i ett försök att stoppa de stökiga ungdomarna från att ta sig in där. Beslutet fattades kort tid efter en särskilt riskfylld incident i början av januari, där ett konstverk som hängde på hög höjd i rotundan förstördes. Ulrika Jeansson som är kommunstyrelsens ordförande kommenterar trygghetsproblemen.

– Vi söker vägar, men vet inte vad lösningarna är. Här pratar vi om väldigt unga personer. Då finns det ett föräldraansvar att veta vad ens barn och ungdomar gör när de är ute. Vi har ju ett kommunalt bibliotek där, så det är inte så enkelt som att bara låsa dörren. Vi har haft stök på fler områden under hösten och då ökade vi tiden med väktare i centrum, Bildningen, Hörnan och Kulturhuset. Dessutom har vi haft kontakt med föräldrar och försökt lyssna av vad ungdomarna saknar för aktiviteter, säger Ulrika Jeansson(S).

Enligt kommunens utvecklingschef Johan Malmberg så kommer dörrarna till Bildningen att fortsätta vara öppna under bibliotekets öppettider.

– Vi låser inte dörrarna det kommer att vara öppet under bibliotekets öppettider. Om det sen inte fungerar ur ett arbetsmiljöperspektiv får vi göra ett nytt ställningstagande. Vi jobbar i nuläget med ett antal lösningar där arbetsmiljö och trygghet för besökare står i fokus där vi funderar på hur vi kan göra, säger Johan Malmberg, utvecklingschef med ansvar för bibliotekets verksamhet.

Redaktionen kunde redan förra året rapportera om att det varit stökigt på flera håll i Finspång där ungdomar varit inblandade. Skolledningen på Curt Nicolin Gymnasiet menar att de inte har några synpunkter på att dörrarna till Bildningen hålls öppna om kommunen kan trygga arbetsmiljön.

– Då förutsätter jag att de åtgärderna som vidtas blir tillräckliga och fullgoda, säger Anders Södergren, rektor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joel Attermark